Menüü

Koos uue õppeaasta algusega uuenes ka Heateo meeskond

04. oktoober 2021, katrin
Uus õppeaasta algas meie jaoks uutmoodi, sest seni Heateos koolijuhtimise projekte vedanud Ulla Kamp suundus end täiendama USAsse ja nii koolijuhtimise teemad kui ka muud Heateo Haridusfondi portfellijuhi ülesanded võttis alates septembrist enda kanda Kadri Väljaste. Palusime Ullal ja Kadril teineteiselt küsida kolme asja, mida oleks Heateo kogukonnal nende kohta huvitav teada.

Fotol vasakul Ulla Kamp, paremal Kadri Väljaste


Küsimustega teeb otsa lahti Ulla.


Kadri, palun ava veidi oma tausta – mida sa varem teinud oled ja millise ettevõtmise üle eriti uhke oled?

Olen elanud üsna mitmekülgset ning värvikat elu. Haridusvaldkonnaga olen tihedalt seotud alates 2016. aastast, mil asusin Noored Kooli programmi raames kaheks aastaks õpetajana tööle Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumis. Õpetajana töötamine on kindlasti see ettevõtmine, mille üle kõige enam uhkust tunnen. Õpetajatöö on väga intensiivne, kuid kokkuvõttes valmistab õpilaste edu nägemine suurt rõõmu ning tunde, et panustatud energia ja aeg on läinud õigesse kohta. Samas näitas see kogemus, et hariduses on mitmeid teemasid, mille lahendamisega tuleb tegeleda süsteemselt. Soov haridusvaldkonna parimate praktikatega tutvuda viis mind Taani hariduse ja globaliseerumise antropoloogia magistrisse. Oma magistritöö kirjutasin Walesi kakskeelse haridussüsteemi põhjal ning enne Heateosse tulemist panustasin vabaühenduste arengusse Kodanikuühiskonna Sihtkapitalis töötades.


Mis sind ajendas Heateoga liituma?

Leian, et maailma muutmiseks tuleb endal olla see muutus, mida soovitakse ühiskonnas näha. Mina soovin ühiskonnas näha rohkem empaatiat ja hoolivust ning hariduses õnnelikke vastutustundlikke ennastjuhtivaid õppijaid. Heateos töötamine annab võimaluse selle missiooni nimel tööd teha ning sisuliselt panustada südant kriipivate hariduse valupunktide, nagu näiteks õpetajate järelkasvu mure lahendamisse. Ning kindlasti ei saa Heateost rääkides alahinnata ka võimalust teha koostööd väga paljude inspireerivate andekate inimestega – koos on lihtsam maailma parandada.


Mis sul hinge hõiskama ja silma särama paneb?

Neid asju on palju! Naudin kaasahaaravaid raamatuid, lummavaid näituseid, sügavaid arutelusid, aega sõprade ja perega, spontaansust, matkamist ning vabas looduses ujumist.


Nüüd on küsimise järg Kadri käes.


Ulla, sina vedasid Heateos eest koolijuhtimise valdkonna projekte. Millised on sinu hinnangul koolijuhtimise tulevikusuunad ning kuidas käib nendega kaasas Heateo Haridusfond?

Läbi Heateo Haridusfondi Eesti koolijuhtimise arendamisse panustamine oli minu jaoks suur rõõm ja au. Arvan, et koolijuhtimise kvaliteet on üks neist haridusvaldkonna “peidetud” väljakutsetest, millel on oluline vastutus ja mõju hariduse üldisele edule – on selleks siis õpilaste heaolu, arendav õppekeskkond, õpilaste teadlikud valikud haridusteel, õpetajate järelkasv või nende professionaalne areng. Kõiki probleeme ei saa ega peagi koolijuhtimise kaudu lahendama. Siiski saab teadliku ja tänapäevastest juhtimispõhimõtetest lähtuva koolijuhtimise kaudu neid kitsaskohti edukalt mõjutada.

Mul oli Heateos töötamise aja jooksul võimalus teha koostööd heade partneritega mitme projekti juures, millest on kujunenud või kujunemas olulised ja oodatud programmid nii koolijuhtide kui kooli pidajate seas. Pean silmas haridusjuhtide praktikaprogrammi ning kohalike omavalitsuste toetamist koolijuhtide värbamisel.

Haridusvaldkonda panustavate osaliste seas on Heateo Haridusfondist kujunenud oodatud ja hinnatud partner, kelle panust, teadmisi ja kogemust väärtustatakse. Seetõttu võin julgelt öelda, et Haridusfondil on kindel roll Eesti haridusjuhtimise tulevikusuundade mõjutamisel ja uuenduste elluviimisel.

Kolisid augustis aastaks USAsse, mis sind sinna viis ja mida seal teed?

Olen töötanud terve elu haridusvaldkonnas ja valdkonnale omased väärtused on olulised ka mulle isiklikult. Nii otsin elukestva õppijana pidevalt võimalusi end arendada ja täiendada. Tundsin vajadust minna hetkeks välja Eesti mugavast keskkonnast, näha teistmoodi lahendusi ning võimalusi hariduselu korraldada, et siis uute teadmiste ja kogemustega naasta.

Elan järgmise suveni USAs Nashville’is ja õpin Fulbrighti stipendiaadina Vanderbilt’i ülikooli Peabody kolledžis. Peamiselt keskendun koolijuhtimise arendamisele. Kogun ideid, teadmisi ja kogemust, kuidas koolijuhtimise kvaliteeti süsteemselt ja tõhusalt arendada.

Lisaks tööalasele arengule naudin Ameerika eripärasid ja mitmekesisust, tutvun siinse ühiskonna ja kultuuriga ning avardan oma silmaringi. Ning tutvustan Ameerikale Eestit :)

Mis teeb sind õnnelikuks?

Mind teeb õnnelikuks vabadus. Vabadus valida ja kujundada oma haridustee, vabadus otsustada oma tööde ja tegemiste üle ning omada mitmekülgseid valikuid karjääriteekonnal, vabadus ja võimalus panustada seal, kus saad oma teadmisi, kogemust ja võimekust kõige enam proovile panna ning kus seda ka väärtustatakse. Õnnelikuks teeb mind see, kui mu mõistuse ja südame hääl räägivad üht keelt ning selle saavutamiseks olen õppinud mõlemat häält kuulama.

 

Tere tulemast Kadrile ja palju jaksu õpinguteks Ullale Heateo tiimi poolt!

Rõõm igast hetkest

23. detsember 2021

Aasta tagasi kokkuvõtteid tehes tundsime uhkust selle üle, kui kiiresti me suutsime kohaneda olukorras, kus viirus pööras meie elud pea peale. Kui sellel aastal kordus sama muster, siis teadsime juba ette, mida see tähendab. Olime selle kõik juba korra läbi teinud – NULA inkubaatori inspiratsioonipäevad ülekannetena, inkubaatori esimesed koolitused zoomi vahendusel, töökohtumised arvutiekraanide vahendusel. Ühtepidi olime paremini valmis, aga samas olime kaotanud osa elevusest, mis seda kõike esimest korda tehes saatis.

Mõjufond pani õla alla Eesti roheidule

22. detsember 2021

Eesti roheettevõttel Ringo Eco on suured plaanid. Samal ajal, kui laiendatakse korduspakendeid pakkuvate toidukohtade ringi ja ehitatakse üles tagastussüsteemi, kavandatakse suurte pakendipesulate rajamist. Seejuures ei piirne pakendirevolutsioon Eestiga, vaid sihikul on Euroopa. Heateo Mõjufond koos Eesti juhtivate era- ja riskiinvestoritega otsustasid seda teekonda toetada.

Mõjufond aitas Peaasjadel luua meeleolu parandamise e-kursuse noortele

20. detsember 2021

Mõjufond on viimased kaks aastat toetanud Peaasi.ee noorte vaimse tervise nõustamiskeskuste tööd. Vahetult enne koroona-aja algust avatud keskuse vastu on huvi väga suur ja see huvi on aina kasvanud. Samal ajal on sajad noored jäänud ootele, sest rohkem aegu pole olnud võimalik pakkuda. Selleks, et noored oskaksid oma vaimset tervist ise tugevdada, käivitas Peaasi.ee meeleolu parandamise e-kursuse. Uurisime Peaasjade eestvedajalt Anna-Kaisa Oidermaalt, mida see kursus endast kujutab ja mis seisus üleüldse Eesti noorte vaimne tervis praegu on.

Vaata kõiki uudiseid