Menüü

Koos uue õppeaasta algusega uuenes ka Heateo meeskond

04. oktoober 2021, Katrin Arvisto
Uus õppeaasta algas meie jaoks uutmoodi, sest seni Heateos koolijuhtimise projekte vedanud Ulla Kamp suundus end täiendama USAsse ja nii koolijuhtimise teemad kui ka muud Heateo Haridusfondi portfellijuhi ülesanded võttis alates septembrist enda kanda Kadri Väljaste. Palusime Ullal ja Kadril teineteiselt küsida kolme asja, mida oleks Heateo kogukonnal nende kohta huvitav teada.

Fotol vasakul Ulla Kamp, paremal Kadri Väljaste


Küsimustega teeb otsa lahti Ulla.


Kadri, palun ava veidi oma tausta – mida sa varem teinud oled ja millise ettevõtmise üle eriti uhke oled?

Olen elanud üsna mitmekülgset ning värvikat elu. Haridusvaldkonnaga olen tihedalt seotud alates 2016. aastast, mil asusin Noored Kooli programmi raames kaheks aastaks õpetajana tööle Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumis. Õpetajana töötamine on kindlasti see ettevõtmine, mille üle kõige enam uhkust tunnen. Õpetajatöö on väga intensiivne, kuid kokkuvõttes valmistab õpilaste edu nägemine suurt rõõmu ning tunde, et panustatud energia ja aeg on läinud õigesse kohta. Samas näitas see kogemus, et hariduses on mitmeid teemasid, mille lahendamisega tuleb tegeleda süsteemselt. Soov haridusvaldkonna parimate praktikatega tutvuda viis mind Taani hariduse ja globaliseerumise antropoloogia magistrisse. Oma magistritöö kirjutasin Walesi kakskeelse haridussüsteemi põhjal ning enne Heateosse tulemist panustasin vabaühenduste arengusse Kodanikuühiskonna Sihtkapitalis töötades.


Mis sind ajendas Heateoga liituma?

Leian, et maailma muutmiseks tuleb endal olla see muutus, mida soovitakse ühiskonnas näha. Mina soovin ühiskonnas näha rohkem empaatiat ja hoolivust ning hariduses õnnelikke vastutustundlikke ennastjuhtivaid õppijaid. Heateos töötamine annab võimaluse selle missiooni nimel tööd teha ning sisuliselt panustada südant kriipivate hariduse valupunktide, nagu näiteks õpetajate järelkasvu mure lahendamisse. Ning kindlasti ei saa Heateost rääkides alahinnata ka võimalust teha koostööd väga paljude inspireerivate andekate inimestega – koos on lihtsam maailma parandada.


Mis sul hinge hõiskama ja silma särama paneb?

Neid asju on palju! Naudin kaasahaaravaid raamatuid, lummavaid näituseid, sügavaid arutelusid, aega sõprade ja perega, spontaansust, matkamist ning vabas looduses ujumist.


Nüüd on küsimise järg Kadri käes.


Ulla, sina vedasid Heateos eest koolijuhtimise valdkonna projekte. Millised on sinu hinnangul koolijuhtimise tulevikusuunad ning kuidas käib nendega kaasas Heateo Haridusfond?

Läbi Heateo Haridusfondi Eesti koolijuhtimise arendamisse panustamine oli minu jaoks suur rõõm ja au. Arvan, et koolijuhtimise kvaliteet on üks neist haridusvaldkonna “peidetud” väljakutsetest, millel on oluline vastutus ja mõju hariduse üldisele edule – on selleks siis õpilaste heaolu, arendav õppekeskkond, õpilaste teadlikud valikud haridusteel, õpetajate järelkasv või nende professionaalne areng. Kõiki probleeme ei saa ega peagi koolijuhtimise kaudu lahendama. Siiski saab teadliku ja tänapäevastest juhtimispõhimõtetest lähtuva koolijuhtimise kaudu neid kitsaskohti edukalt mõjutada.

Mul oli Heateos töötamise aja jooksul võimalus teha koostööd heade partneritega mitme projekti juures, millest on kujunenud või kujunemas olulised ja oodatud programmid nii koolijuhtide kui kooli pidajate seas. Pean silmas haridusjuhtide praktikaprogrammi ning kohalike omavalitsuste toetamist koolijuhtide värbamisel.

Haridusvaldkonda panustavate osaliste seas on Heateo Haridusfondist kujunenud oodatud ja hinnatud partner, kelle panust, teadmisi ja kogemust väärtustatakse. Seetõttu võin julgelt öelda, et Haridusfondil on kindel roll Eesti haridusjuhtimise tulevikusuundade mõjutamisel ja uuenduste elluviimisel.

Kolisid augustis aastaks USAsse, mis sind sinna viis ja mida seal teed?

Olen töötanud terve elu haridusvaldkonnas ja valdkonnale omased väärtused on olulised ka mulle isiklikult. Nii otsin elukestva õppijana pidevalt võimalusi end arendada ja täiendada. Tundsin vajadust minna hetkeks välja Eesti mugavast keskkonnast, näha teistmoodi lahendusi ning võimalusi hariduselu korraldada, et siis uute teadmiste ja kogemustega naasta.

Elan järgmise suveni USAs Nashville’is ja õpin Fulbrighti stipendiaadina Vanderbilt’i ülikooli Peabody kolledžis. Peamiselt keskendun koolijuhtimise arendamisele. Kogun ideid, teadmisi ja kogemust, kuidas koolijuhtimise kvaliteeti süsteemselt ja tõhusalt arendada.

Lisaks tööalasele arengule naudin Ameerika eripärasid ja mitmekesisust, tutvun siinse ühiskonna ja kultuuriga ning avardan oma silmaringi. Ning tutvustan Ameerikale Eestit :)

Mis teeb sind õnnelikuks?

Mind teeb õnnelikuks vabadus. Vabadus valida ja kujundada oma haridustee, vabadus otsustada oma tööde ja tegemiste üle ning omada mitmekülgseid valikuid karjääriteekonnal, vabadus ja võimalus panustada seal, kus saad oma teadmisi, kogemust ja võimekust kõige enam proovile panna ning kus seda ka väärtustatakse. Õnnelikuks teeb mind see, kui mu mõistuse ja südame hääl räägivad üht keelt ning selle saavutamiseks olen õppinud mõlemat häält kuulama.

 

Tere tulemast Kadrile ja palju jaksu õpinguteks Ullale Heateo tiimi poolt!

Valminud on uus tööriist haridusjuhtide arengu toetamiseks

25. mai 2023

Täna, 25. mail andsid Eesti Koolijuhtide Ühendus ja Heateo Haridusfond haridus- ja teadusministeeriumile üle uue haridusjuhtide kompetentsi- ja karjäärimudeli, mis on abiks nii haridusjuhtide värbamisel, nende arendamisel kui ka edasisel karjääri planeerimisel.

Tule Heateo kogukonnaüritusele 16. mail!

05. mai 2023

Heateo Sihtasutus alustab sel kevadel uut üritustesarja, mille raames kohtuvad huvilised, vabatahtlikud ning vabaühendused. Sarja "Heateo jutud" raames räägime sellest, mida tähendab töö kolmandas sektoris, vabatahtlikuks olemine ning millised on võimalused mõjusaks panustamiseks.

Värske käsiraamat on abiks parimate koolijuhtide leidmisel ja värbamisel

05. mai 2023

Heateo Haridusfondi toel valmis aprillis koolipidajatele mõeldud käsiraamat haridusjuhi värbamise ja valiku tulemuslikuks korraldamiseks. Haridusfondi jaoks on koolijuhtimise kvaliteet üks kolmest fookusteemast ja tee selleni algab kvaliteetsest värbamisest. Meie jaoks on oluline, et koolijuhtide värbamine oleks professionaalne ja saaksime Eesti koolidesse võimalikult tugeva juhiprofiiliga inimesed.

Vaata kõiki uudiseid