Menüü

Heateo Mõjufond aitab Peaasjadel noortele vaimse tervise abi pakkuda

27. mai 2022, Katrin Arvisto
Järjestikused kriisid on toonud kaasa suure nõudluse vaimse tervise abi järele, raskustega seisab silmitsi järjest enam noori. MTÜ Peaasjad noorte nõustamiskeskus võttis 2021. aasta jooksul vastu 400 noort, kes moodustasid kolmandiku kõigist keskuse poole pöördunud abivajajatest. Heateo Mõjufond aitab järgmiste aastate jooksul nõustamiskeskuse vastuvõtuvõimekust suurendada, lisaks toetab fond ka vaimse tervise esmaabikoolituste pakkumist.

Heateo Mõjufondi portfellijuht Kersti Ojala tõi välja, et järjestikused kriisid alates COVID19-pandeemiast kuni Ukrainas puhkenud sõjategevuseni on kasvatanud nõudlust vaimse tervise teenuste järele. “Suur osa vaimse tervise probleemidest on ennetatavad ja ravitavad, seega on äärmiselt oluline panustada ennetustöösse ja parandada abi kättesaadavust eriti noorte jaoks. Tagajärgedega tegelemine on selles valdkonnas eriti kallis - on välja arvutatud, et inimeste vaimse tervise probleemidega seotud otsesed ja kaudsed kulud moodustavad hinnanguliselt 2,8% Eesti SKPst,” märkis Ojala. “Heateo Mõjufondi jaoks on vaimse tervise valdkond olnud fookuses aastaid ja tahame koos Peaasjadega panustada sellesse, et järjest enam Eesti inimesi saaks vajalikku tuge ning oskaks ka ise vaimse tervise esmaabi pakkuda,” lisas ta.

Heateo Mõjufond alustas MTÜ Peaasjade toetamist 2020. aastal, aidates koos Sotsiaalministeeriumiga käivitada 16-26aastastele noortele mõeldud nõustamiskeskuse. Samuti on fondi toel töötatud välja keskuse mõju hindamise süsteem.

MTÜ Peaasjad tegevjuhi Anna-Kaisa Oidermaa kinnitusel on keskuses nõustamisel käinud noorte puhul märgata nende vaimse tervise paranemist mitmes aspektis. “Mõõdame noorte emotsionaalset enesetunnet nii nõustamisele tulles kui pool aastat hiljem. Andmed näitavad, et keskusest saadud abi tulemusel vähenevad nii depressiooni, ärevuse kui ka uneprobleemide tunnused,” rääkis Oidermaa. Enim hindavad noored nõustamiskeskuse puhul võimalust olla ära kuulatud ja saada emotsionaalset tuge. Kasulikuks peavad nad ka nõuandeid nii eneseabivõtete kui ka professionaalse abi kohta.

2022. aasta jooksul on plaanis noorte nõustamiskeskuse teenuseid senise tagasiside põhjalt edasi arendada. “Umbes kümnendik meie juurde jõudvatest noortest vajaks grupinõustamise asemel lühemaid ja konkreetse probleemi lahendamisele suunatud sekkumisi. Eeskätt puudutab see toimetulekut ärevuse ja meeleolulangusega” avas Anna-Kaisa Oidermaa lähiaja plaane.

Heateo Mõjufond toetab MTÜd Peaasjad 2022. aastal 40 000 euroga. Toetus on mõeldud noorte nõustamiskeskuste teenuse arendamiseks ning vaimse tervise esmaabi koolituste mahu kasvatamiseks nii, et järgmiseks aastaks oleks 1% eestlastest omandanud oskused vaimse tervise esmaabi andmiseks.

MTÜ Peaasjad ühendab inimesi, kes hoolivad vaimsest tervisest. Peaasja tuumikusse kuulub vaimse tervise ja noorsootöö spetsialiste, konsultante ja kaasamõtlejaid erinevatest eluvaldkondadest. Portaal Peaasi.ee pakub nii tõenduspõhist informatsiooni, veebipõhist nõustamist, kui ka vaimse tervise, selle hoidmise, probleemide ning nende leevendamise alaseid koolitusi.

Heateo Mõjufond on 2018. aastal Heateo Sihtasutuse juurde loodud Eesti esimene filantroopiafond, kuhu ühiselt panustavad Eestist hoolivad eraisikud ja ettevõtted. Fondi toel on saanud oma tegevust laiendada Kiusamisvaba Kool, SPIN programm, Asendusõpetajate programm, Käpp ja Käsi, Peaasjad, Lapse Heaolu Arengukeskus, Ringo Eco, Kõnnime Koos ja Helge Kool.


Illustratsioon: peaasi.ee

NULA starditoetuse saavad sellel aastal Digiõps ja Arusaamise agentuur

06. detsember 2022

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu kinnitas NULA ühiskondlike algatuste inkubaatori tänavused starditoetuse saajad. Seekord valiti lahenduste hulgast välja kaks parimat, kes kumbki saavad pea 25 000 eurose starditoetuse. Toetuse saajaid valiti juba seitsmendat korda.

Pagulaste kohanemist toetav Dan Prits: unistus Köömnega üle Eesti laieneda muutus tänu Heateo Mõjufondile käegakatsutavaks

23. november 2022

Viimased seitse aastat on Eesti rändesaldo olnud positiivne ehk siia on jõudnud igal aastal rohkem inimesi kui siit lahkunud. On ilmne, et selle aasta rändestatistikas kajastub suur hüpe Ukraina sõja eest pagenud inimestest, kuid Eestisse tullakse jätkuvalt ka mujalt. Võtmeküsimus on, kuidas aidata sisserändajail siin omale võimalikult kiiresti keel suhu ja jalad alla saada, et mitte muutuda koormaks sotsiaalsüsteemile. Praegu Tartus tegutsev sotsiaalne ettevõte Köömen just selle eesmärgi nimel tegutsebki. Heateo Mõjufond otsustas toetada Köömne tegevuse laienemist Tallinnasse ja sellega seoses palusime ettevõtte asutajalt Dan Pritsilt intervjuu, et teda ja tema missiooni Heateo kogukonnale lähemalt tutvustada.

Tippettevõtted võtavad enda juurde praktikale järgmised 13 haridusjuhti

21. november 2022

Eesti suuremad pangad ja tehnoloogiaettevõtted võtavad enda juurde pikale praktikale 13 haridusjuhti üle Eesti, et nad saaksid uusi teadmisi ja ideid, kuidas veel paremini oma kooli juhtida. Seekordsete praktikantide seas on nii koolijuhte kui õppejuhte Tallinna linna, Tartu linna ja riigikoolidest, esmakordselt saadab oma koolijuhi praktikale Lääne-Harju vald. Praktikaettevõtete ringi lisandub kinnisvara korrashoidu ja tugiteenuseid pakkuv SOL Eesti.

Vaata kõiki uudiseid