Menüü

Heateo Haridusfond toetab 100 000 euroga Ukraina koolilaste kohanemist Eestis

14. juuni 2022, katrin
Heateo Haridusfond eraldab kokku 100 000 eurot neljale algatusele, mis aitavad Ukrainast Eestisse põgenenud koolilastel siin oma haridusteed jätkata ja Eesti hariduseluga kohaneda. Toetust saavad Mondo Ukraina Akadeemia, asendusõpetajate koolitusprojekt, ALPA Kids keeleõppemängud, lisaks soetatakse õppetööks vajalikke sülearvuteid.

Heateo Haridusfondi portfellijuhi Kadri Väljaste sõnul andis Eesti haridusuuendustele keskendunud fond kevadel lubaduse, et panustab kuni 100 000 eurot Ukraina-teemalistesse haridusalgatustesse. “Meie üleskutsele fondist rahastust taotleda reageeris 11 algatust, millest otsustasime rahastada nelja,” rääkis Väljaste. “Heateo Haridusfond soovib panustada ettevõtmistesse, millel on potentsiaali jõuda võimalikult suure sihtgrupini. Koolitades Ukrainast pärit õpetajaid tegutsema Eesti haridussüsteemis ning Eesti õpetajaid töötama Ukraina õpilastega, aitame sõjapõgenike kiiremale kohanemisele kaasa. Mida sujuvam on kohanemine, seda kiiremini taastub koolides tavapärane rütm,” märkis Kadri Väljaste.

Ukraina Akadeemia on
Mondo Maailmakooli uus algatus, mis toetab Ukrainast tulnud õpilaste kohanemist Eesti koolides ja lasteaedades. Akadeemia raames korraldatakse koolitusprogramm Ukraina õpetajatele ja kunstiterapeutiliste loovtubade koolitused Eesti haridustöötajatele, kes Ukraina õpilastega töötavad. Kunstiterapeutilistest tegevustest saavad osa ka Ukraina õpilased. Heateo Haridusfond toetab Mondo Ukraina Akadeemia tegevusi 38 000 euroga.

“Mondo on teinud koostööd Ukraina koolidega aastast 2016 tutvustades kaasaegseid õppemeetodeid ning demokraatia ja inimõiguste teemasid. Mondo Maailmakool toetab Eestis elavate laste ja noorte kasvamist maailmakodanikeks. Meil on olemas erinevad maailmahariduslikud materjalid vene, ukraina ja eesti keeles. Kõik eelnev annab meile tugeva baasi Ukraina õpetajate ja õpilaste toetamiseks Eestis,” ütles Mondo maailmahariduse ekspert Maria Sakarias.

“Ootame väga, et projekti tulemusel tekib kogukond, kus Ukraina õpetajad saavad tuge, leiavad infot Eesti haridusasutuste kohta, kohtuvad kolleegidega ning jagavad kogemusi ja ideid,” lisas Ukrainast pärit õpetaja Anna Iaremenko.

Olukorras, kus Ukrainast Eestisse jõudnud lapsed ei oska piisavalt eesti keelt, et osaleda üldhariduskoolide tavaõppes, vajavad nad tuge uue keele õppimisel. Keelekümblus on keeleõppeks tõhus ja tõendatud meetod, kuid puudus on seda valdavatest õpetajatest. Heateo Haridusfond eraldab MTÜ-le ASÕP 31 512 eurot, mille toel koolitatakse 40 asendusõpetajat keelekümblusmeetodeid kasutama ja suunatakse abivajavatesse koolidesse lisatööjõuks.

Selleks, et Ukraina õpilasi vastu võtnud haridusasutused saaksid võtta laiemalt kasutusele keeleõppeks mõeldud digiõppemängud, eraldab Heateo Haridusfond OÜ-le ALPA Kids 28 800 eurot. Toetus tagab 100 haridusasutusele ligipääsu eesti keelt ja kultuuri õpetavatele digimängudele, mis on loodud koostöös Eesti õpetajatega ning saanud suurepärase tagasiside keeleõppe-tööriistana.

Lisaks toetab Heateo Haridusfond sülearvutite ostmist Ukraina kooliõpilastele, eraldades selleks MTÜle Ukraina Eneseabi 1688 eurot.

Heateo Haridusfond on filantroopiafond, mille eesmärk on anda hoog sisse algatustele, mis aitavad lahendada Eesti üldhariduse suurimaid sõlmküsimusi. Fondi asutasid 2019. aastal Martin Villig, Taavet Hinrikus, Bolt ja Wise koos uue põlvkonna ettevõtjatega. Tänaseks on enam kui 50 ettevõtjat panustanud fondi kokku 3 miljonit eurot. Heateo Haridusfondi juhib Heateo Sihtasutus, kellel on pikaajaline kogemus mõjusate ühiskondlike algatuste käivitamisel ja kasvatamisel.


Foto: Mondo Maailmakooli Haridusseminar 2022 (Mondo)

Palju põnevaid asju on algamas

22. juuni 2022

Seekordne Heateo uudiskiri annab hea ülevaate sellest, mis teemadega me igapäevaselt Heateos tegeleme. Vaimse tervise valdkonda uute inimeste ja sekkumiste toomine, kutset mitteomavate õpetajate uurimine koos antropoloogidega, Ukrainast lahkuma pidanud laste koolitee jätkamise toetamine ja uued algatused NULA inkubaatoris, mis tegutsevad näiteks taaskasutuse (ReStailit), rattarikkuse (Kooliratas) või hoopis väikeste lastega peredele uute lahenduste pakkumisega (Leluelu, Om Nom). Ja paljud asjad, mis välja ei paistagi.

Heateo vabatahtlik Andreas Holst unistab heaolu suurendavatest ühiskondlikest muutustest

21. juuni 2022

Heateo vabatahtlike kogukond sai maikuus täiendust - meiega liitus Andreas Holst. Vahepeal paar aastat Hollandis elanud ja Maastrichti ülikoolis psühholoogiat õppinud Andreas panustab oma tugevate valdkonnateadmistega vaimse tervise teemadesse, mis on Heateo Mõjufondi fookuses.

Pausil Paula, Eeskujulik Eleri, Realist Reimo jt. Millist tüüpi õpetajaid Eestis on ja kuidas neid toetada?

20. juuni 2022

Kuidas tuua Pausil Paula tagasi kooli, kas Eeskujulik Eleri peab õpetajaametis vastu, kuidas saaks Alternatiivne Alliki rohkem õpetamisele keskenduda, miks juhtkond Realist Reimo tagasisidet ei kuula, kuidas pakkuda Ambitsioonikale Ameliale koolis paremaid karjäärivõimalusi ja millest unistab Raudvara Raili? Rakendusliku Antropoloogia Keskus lõi uuringu tulemusena õpetajate persoonad, et aidata ületada õpetajate järelkasvuga seotud väljakutseid.

Vaata kõiki uudiseid