Vaikuseminutite juhatuse liige Jannus Jaska: inkubaatorid pakuvad uutele algatustele võimaluse areneda kiiremini ja jõuda sügavamale

Vaikuseminutite meeskond, mis osales eelmisel hooajal edukalt NULA inkubaatoris ja oli üks kolmest Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt 25 000€ suuruse toetuse saajatest, liitus sellel aastal Heateo portfelliga. Meil oli hea meel vestelda Vaikuseminutite juhatuse liikme Jannus Jaskaga sellest, millega tegu on ning miks algatus tänases ühiskonnas oluline on.

Mis on Vaikuseminutid?

Vaikuseminutid on lühikesed tähelepanu ja meelerahu harjutused, mis põhinevad teadveloleku (inglise keeles mindfulness) praktikatel. Teadveloleku tulemuseks on parem keskendumine ja püsivus, mis on edukuse aluseks ükskõik mida inimene oma elus ette võtta soovib. Selliste lühikeste harjutuste kaudu õpib laps oma emotsionaalseid seisundeid juhtima, ennast ümber lülitama ning hetkel vajalikule keskenduma. Teadvelolek üldiselt, ning sellele toetuv stressiga toimetulek ja enesejuhtimine on treenitavad oskused, mis on võrreldavad pillimängu õppimisega.

Koolis aitavad Vaikuseminutite harjutused lastel näiteks kehalise tunnist sujuvamalt matemaatika tundi minnes oma tähelepanu uuele teemale viia ning kehas olevat elevust ümber suunata. Teine hea näide on ärevuse maha võtmine enne kontrolltööd ja stressiolukorras, kus harjutusi kasutades on võimalik rahulikumaks jääda ja olulisele keskenduda.


Kuidas need harjutused õpilasteni jõuavad?

Vaikuseminutite harjutused jõuavad lasteaia- ja kooliõpilasteni õpetajate kaudu. See tähendab, et koolitame õpetajaid ja teisi lastega tegelevaid täiskasvanuid. Oleme oma harjutusi ja materjale uuendamas ja tegeleme hetkel sellega, et kvaliteetsed audioharjutused oleksid peatselt kättesaadavad ka meie kodulehel. NULA inkubaatori ja KÜSKi rahastuse toel oleme arendamas nutiäppi, mis teeb meie harjutused lihtsamini kättesaadavaks kõigile õpetajatele, lapsevanematele ja muidugi ka lastele. Intensiivse arendusprotsessi juures on meil toeks grupp Tallinna Ülikooli tudengeid ja muid vabatahtlikke.

Miks on Vaikuseminutite tegevus oluline?

Meie haridusedendajatest ja koolitajatest tuumik Nelli Jungi juhtimisel tajus Eesti laste teravat vajadust keskendumis- ja enesejuhtimisoskuste järele. Enesejuhtimise oskus on kriitiline „muskel“, mida kasutades saab teadlikke valikuid teha ja mitte jääda oma tujude ohvriks. Näiteks nutiseadmed soodustavad lastel tähelepanu hüplemist, muutes neid ärevaks ja koolidel ei ole sellise sõltuvusega toimetulekuks täna tõhusaid tööriistu. Tihtipeale ei tule õpetajad ka laste emotsionaalsete seisunditega toime, sest neil pole vajalikke oskusi.

Vaikuseminutite harjutusi kasutatakse täna lisaks koolidele ka aktiivselt lasteaedades. Tegelikult algabki laste enesejuhtimise oskuste väljaarendamine juba seal ja kui need oskused on välja arendamata, siis võib tekkida soodumus stressiks, ärevushäireteks või isegi depressiooniks. Lapsed tulevad erinevatest kodudest ja taustsüsteemidest ja meie soovime, et nende õpetajatel ja neil endil ja oleks väikesest peale olemas tööriistad oma emotsioonidega toimetulekuks.

Milline on täna Vaikuseminutite meeskond?

Meie meeskonna moodustavad suurte kogemustega haridusvaldkonna eksperdid. Meie ridades on koolitajaid, psühholooge, kasvatusteadlasi, praeguseid ja endisi koolijuhte, õpetajaid ja sotsiaalpedagooge. Paljud inimesed on haridusvaldkonna kogenud koolitajad. Organisatsioon koosneb vabatahtlikest ja juhatusest. Algatuse eestvedajaks ja mootoriks on Nelli Jung, kes on Tartu Ülikooli väärtuskasvatuse õppejõud ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht.

Kuidas teie meeskond kokku sai?

Võib öelda, et kokku said erinevad inimesed, kes selle teema pärast muretsesid. Meie jaoks oli meie arengus oluline etapp Reach for Change’i inkubaator, mis on mõeldud laste olukorda parandavatele algatustele. Selleks ajaks oli meie meeskond pool aastat koos tegutsenud ning inkubaator andis meile võimaluse läbi mõelda see mudel, mida Eestis rakendada annaks. Tollel hetkel ei olnud maailmas ühtegi tõenduspõhist programmi, mida oleks saanud Eesti konteksti üle tuua, seega otsustasime selle mudeli ise parimate näidete põhjal luua. Inkubatsiooni protsess aitas meil asjad süsteemselt läbi mõelda ja oma tegevusse hoogu saada.

Te olete tänaseks üle 2 aasta tegutsenud. Mis teil juba tehtud on?

Vaikuseminutite programmi põhjal oleme tänaseks koolitanud üle 1000 lastega tegeleva spetsialisti: orienteeruvalt 500 lasteaia ja 500 kooliõpetajat, lisaks tugispetsialiste, lapsevanemaid ja uudishimulikke. Meil on tugev koolitajate meeskond, kes on välja töötanud ja ellu viinud nii kahepäevase baaskoolituse ja kui ka 8 nädalat vältava isiklikule praktikale keskenduva teadveloleku koolituse. Oleme asunud uurima ka harjutuste järjepideva kasutamise mõju, piloteerides sel kevadel kolmes koolis 12-nädalast harjutuste programmi ja mõõtes selle mõju tähelepanule, emotsioonide regulatsioonile ja stressitasemele.

Lisaks on käimas KÜSKi toel koolipõhise programmi arendamine ja digiplatvormi loomine. Esimese eesmärk on haridusasutuses süsteemsema ja püsivama muutuse loomine ja teisega tahame jõuda oma harjutustega laste ja lastevanemateni. Et juhul kui me veel ei ole jõudnud lapse kooli, oleks neil endal võimalik neid oskusi arendada ja harjutada!

Eelmisel nädalal kuulutasid Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Heateo Sihtasutus välja NULA inkubaatori teise hooaja. Mida sa oma kogemuse pealt alustavatele algatustele soovitad?

Ma ütleks, et sellised inkubaatorid aitavad asju põhjalikult läbi mõelda, inimeste peal katsetada ja kenasti vormistada. See on hea võimalus kõik probleemi aspektid tugevate mentorite toel selgeks mõelda ning uut õppida. Arvestama peab fokusseeritud tegevusele piiratud aja jooksul, protsess oli üsna intensiivne heas mõttes. Kui saab asja, siis saab ja kui ei saa, siis vähemalt tead miks.

Sotsiaalsed probleemid on alati mitmetahulised ning salakavalad. Inimestena näeme tavaliselt hästi probleemides ühte aspekti, aga see ei anna veel täit lahendust – vaja on minna sügavamale. Albert Einstein ütles, et  tunnist kulutaks ta 55 minutit probleemi mõistmisele ja ainult 5 minutit lahenduse jaoks. Inkubatsiooni protsess sundis meid pidevalt küsima neid kriitilisi „miks?“ küsimusi.  Probleemist arusaamine ongi lõpuks asja võti. Sel korral on protsessi planeeritud ka testimise periood, mis on ka väga vajalik.

Vaikuseminutid on sellest aastast Heateo portfellis. Millised on teie jaoks järgmised väljakutsed?

Meie eesmärk on laiendada oma haaret nii koolides kui lasteaedades. Meie unistus on see, et nii alusharidust omandavad lapsed kui ka koolilapsed Eestis kasvaksid endast teadlikumaks ja ennast paremini juhtivaks, mille tulemusel oleks meil nutikad ja südikad kodanikud.

Haaret laiendada aitab kindlasti ka loodav digiplatvorm ja koolipõhine programm, et koolikeskkonnas Vaikuseminutid paremini kanda kinnitaksid.

Väga oluline on meie inimeste jätkuv põlemises hoidmine ja organisatsiooni professionaalne arenemine. Oleme täna Haridusministeeriumiga aktiivses koostöös kiusamisvaba haridustee koalitsiooni raames ning peame dialoogi enesekohaste oskuste arendamisel õpetajahariduses.  Seega eksperdi rollis peame oma võimekust suurendama, sest väikses riigis pole tõrvikut kellelegi teisele üle anda.

Eestis on juba lihtsamaks muutunud tähelepanu ja raha leidmine uute asjade tegemiseks. Samas ei kesta mitmed algatused esimesest piloodist kauem. Heateo unikaalsus seisneb selles, et meil on partner, kes on meie kõrval järgmises arenguetapis ja toetab meid suuremate eesmärkide poole liikumisel ja plaanide elluviimisel. 

Palusime ka ühte  Vaikuseminutite harjutust, mida on võimalik lihtsalt ja kiirelt ise läbi viia. Siin on harjutuse “Hetk” õpetus. 

Võta üks hetk selleks, et teadvustada Hingamist, hingates sügavalt sisse ja välja.

Võta üks hetk, et tunnetada Elu märke endas: värelusi, liikumisi, sooja- ja külmatunnet kehas.

Võta üks hetk, et teadvustada keha Toetuspunkte: kokkupuudet maapinna või tooliga.

Võta üks hetk, et kogeda Kohalolu: seda ruumikust, selgust ja tähelepanelikkust, mis on nüüd sinuga.

Ka muude tegevustega jätkates hoia meeles soov olla täie tähelepanuga kohal siin ja praegu. Ning tea et sa võid sellist kohalolu hetke võtta enda jaoks iga kord, kui seda vajad.

Jaga