Vabatahtlikuna haridusuuendusele hoogu andmas

Kui Heategu enne õppeaasta algust oma algatustelt uuris, milliseid eksperte neile toeks oleks vaja, andis Praktikali meeskond märku, et neile kuluks ära kasutajakogemuse disaineri abi. Loodusainete õpetamise terviklahendusi pakkuv Praktikal areneb hoogsalt ning algatuse tubli, aga pisike tiim vajas tuge oma veebipõhise õppeplatvormi juures.

UX/UI disainerit Britmarii Kroon-Kesa polnud vaja Praktikalile appi minemise jaoks pikalt veenda. Ta oli värskelt alustanud põneva tudengiprojekti SemuBotiga ning tahet ja jaksu oli rohkemaks. Jah-sõna ütlemisel mängis Britmarii jaoks olulist rolli see, et Praktikali terviklahendus on eriti tõhusaks toeks värskelt kooli jõudnud õpetajatele. “Alustavatel õpetajatel on esimestel aastatel vaja panustada tundide sisu planeerimisele väga palju aega ja energiat. Siin ongi neile abiks õppematerjalid, mis on juba metoodiliselt struktureeritud ning õpilaste jaoks interaktiivselt ning põnevalt üles ehitatud,” räägib Britmarii, kes on õpetajatöö igapäevaga küllaltki hästi kursis tänu oma ajaloo- ja geograafiaõpetajast abikaasale.

Enda kooliajast mäletab ta eredalt esimesi keemiatunde, kus lisaks õpikule-töövihikule olid kohe kasutusel ka erinevad katsed. “Tund oli kaasahaarav ja põnev ja kasvatas mu huvi keemia vastu niivõrd, et tegin isegi keemia eksami!” räägib ta. Samas on hiljem selgunud, et selline lähenemine oli tol ajal koolides pigem erandlik. “Olen saanud oma kogemust jagades vastu kadedaid või segaduses pilke,” ütleb Britmarii ja küsib ise vastu, et kas tõesti on võimalik keemiat või füüsikat õppida ilma, et puuduks arusaam, kuidas see suhestub päris maailmaga? “Praktikal annab õpetajale kõik vajalikud tööriistad, et 15 aasta pärast saaksid ka tema õpilased meenutada oma keemia- või füüsikatunde sama eredalt nagu mina enda kooliajast mäletan.”

Väärtuslik kogemus mõlemale osapoolele

Kuigi Praktikali puhul paistavad esmalt välja põnevad katsekomplektid, siis tegelikult on nende taga mahukas ja õpetajat igakülgselt toetav veebipõhine õppeplatvorm. Britmarii ja Praktikali koostöö eesmärk oli luua disainikontseptsioone ja -lahendusi, mis toetaksid Praktikali strateegilist visiooni pakkuda oma kasutajatele – nii õpetajatele kui õpilastele – keskkondade ülest kasutajakogemust. “Usun, et meie koostöö aitas kaardistada, millised väärtused vajavad paremini lahti seletamist, ja ka seda, mida me veel ei tea,” räägib Britmarii.

Praktikali disainer Ander Peedumäe tunnistab, et kindlasti ei oleks nad suutnud kodulehte ja õpetajate vajadusi nii põhjalikult kaardistada, kui Britmarii poleks oma kogemuste ja teadmistega appi tulnud ning selget protsessi paika pannud. “Briti soovitusel viisime läbi kasutajaintervjuud õpetajatega, mis andsid meile palju olulist infot, kuidas nad Praktikali kodulehte kasutavad,” toob Ander välja.

Britmarii koos Praktikali katsekomplektiga

Kuna vabatahtlik ekspert ei ole reeglina täiskohaga tiimiliige, lepitakse koostööd alustades kokku kindlad mahud, kui palju algatus vabatahtliku aega kasutada saab. “Minu jaoks oli tegelikult keeruline hoida distantsi, kuna minu roll oli anda lüke õiges suunas, mitte aga kasutajate intervjuusid ise läbi viia või kodulehe wireframe’i luua,” räägib Britmarii. “Igal juhul müts maha Praktikali tiimi ees, et nii avatud meelega mind ja mu meetodeid vastu võtsid.” Ta ütleb, et sai tänu sellele kogemusele täiesti uue vaate sellest, kuidas koolid õppevahendeid valivad ja soetavad ning mis kitsaskohtadega haridustöötajad silmitsi seisavad. “Usun, et järgmine samm liikuda Saksa turule on igati õigustatud ning Praktikal on alles hoogu kogumas.”

Käänulist teed pidi UX/UI disainini

Kuigi nüüdseks on Britmarii juba mõned aastad UX/UI valdkonnaga tegelenud, jõudis ta selleni suure haagiga ja hoopis karjääripööret tehes. Praegu Eesti Kunstiakadeemias digitootedisaini õppiv Britmarii meenutab, et kui ta 18aastasena ülikoolivalikuid kaalus, käis kunstiakadeemia juba siis mõtetest läbi, aga saatusel olid teised plaanid ning temast sai veeteede haldamise ja ohutuse korraldamise eriala tudeng TalTech Eesti Mereakadeemias. “Järgmised neli aastat õppisin veeteede navigatsioonimärke ja projekteerimist,” räägib Britmarii. Hiljem veel Tallinna Ülikoolist keskkonnakorralduse magistrikraadi saanud naine tegutses kooli kõrvalt hoopiski kohvimaailmas ja töötas kohviettevõtte Coffee People turunduses.

2020. aasta lõpus võttis Coffee People ette kodulehe ja e-poe uuendamise. “Koos tarkvara-, disaini- ja pilvelahendusi pakkuva ettevõttega Mooncascade kaardistasime kasutajauuringute ja ajurünnakute abil nii meie kui ka klientide ootuseid ning vajadusi. Selle töö käigus sai alguse ka minu suurem huvi kasutajauuringute- ja disaini vastu,” toob Britmarii välja konkreetse hetke, mis tähistab tema karjääripöörde algust.

Esialgu tegi ta uut valdkonda endale selgeks omal käel ja osales erinevatel netikoolitustel. Viimase tõuke ülikooli uut eriala õppima minna sai ta pärast Tallinna Ülikooli kasutajakeskse interaktsioonidisaini kursuse ja UX Advisori kasutajakogemuse disaini kursuse läbitegemist. “Pärast seda oli paras aeg kandideerida Eesti Kunstiakadeemiasse digitootedisaini erialale, mis on olnud minu jaoks täiesti õige valik,” on Britmarii rahulolev ja ütleb, et tema eelnev väga kirju taust tuleb UX/UI maailmas igati kasuks. “Kunagi ei tea, mis projekt on järgmine või mis tööriistasid selleks vaja.”

Mustvalge foto autor: Grete Maria Kesa

Jaga