Sügisel alustab uus programm Montessori õpetajate koolitamiseks

Sügisel alustab vähemalt 20 õpetajat koolitusprogrammi Eesti Montessori Instituudis, et nad oleksid valmis juhendama lähiaastatel avatavaid Montessori kooliklasse. Kahe aasta pikkusele õpetajakoolitusele paneb õla alla Heateo Haridusfond.

“Montessori õpetajakoolitus valmistab ette spetsialistid, kes tunnevad põhjalikult lapse arengut ning kelle ettevalmistus lubab neil asuda juhendama 1.-6. klasse,” selgitas Eesti Montessori Ühingu juhatuse liige Jaanika Müürsepp. “Montessori õpetajad aitavad luua Eesti hariduses koolikeskkondasid, kus fookus on suunatud tugevalt õpilasele – kesksel kohal on õppija, tema roll aktiivse ja võimalikult iseseisva õppija ja uurijana.”

Jaanika Müürsepa sõnul on lähiaastatel tekkimas mitmel pool Eestis uusi Montessori klasse ning see tingib suure vajaduse koolitatud juhendajate järgi. “Uued klassid luuakse vastavalt vajadusele piirkondades, kus on olemas tugev kogukond ja lapsevanemate ring, kelle toel alustada klasside arendamist. Klassid tekivad nii koostöös munitsipaalkoolide kui ka erakoolidega.” Müürsepp märkis, et Montessori klassi loomise vastu on huvi tundnud nii suuremad koolid kui ka mõned väikekoolid, kus juba täna peavad õpetajad ühes klassis õpetama erinevas vanuses lapsi, kuid neil ei ole tihtipeale vastavat ettevalmistust. “Esimene kohaliku omavalitsusega koostöös loodud Montessori kooliklass avaneb juba sellel sügisel Tartu Forseliuse Koolis,” tõi Jaanika Müürsepp välja.

“Palju on räägitud õpetamise ümberkujundamisest nii, et see oleks õppijakeskne, kuid praktilisi näiteid on veel vähe. Viimastel aastatel Eestis tugevamini kanda kinnitanud tõenduspõhine Montessori pedagoogika pakub ühe võimaluse, kuidas õppeprotsessile õppijakeskselt läheneda. See on üks põhjusi, miks Heateo Haridusfond otsustas Montessori õpetajakoolitusele õla alla panna, kattes eestikeelse õppija osalustasust poole,” tõi esile fondi portfellijuht Kadri Väljaste. “Lisaks toob sügisel algav koolitus uusi motiveeritud inimesi õpetajaametisse, aidates sellega vähendada teravat õpetajapuudust Eestis.” Kui on olemas koolituse läbinud õpetajad, saab avada uusi Montessori kooliklasse, kus eri vanuses lapsed õpivad ühes klassis koos. Kadri Väljaste sõnul on sellest lahendusest võita väiksematel, liitklassidega maakoolidel.

Montessori on maailmas laialt levinud teaduspõhine haridusmetoodika, mis arendab lastel lisaks akadeemilistele teadmistele keskendumisvõimet, iseseisvaid õpiharjumusi, enesedistsipliini ja kriitilist mõtlemist, toetab koostöö- ja sotsiaalsete oskuste kujunemist. Õppeprotsessis on oluline roll spetsiaalselt ettevalmistatud keskkonnal, kus on lastele palju õppematerjale iseseisvaks õppimiseks. Päevakava on samuti üles ehitatud nii, et lapsed saavad oma õppimist päeva jooksul ise suunata, valikuid teha ja harjutada aja planeerimist ning eneseregulatsioonioskuseid. Et Montessori klassides õpivad koos erinevas vanuses lapsed, on suuremad väiksematele eeskujuks ja saavad võtta juhendaja rolli, toetatud on erinevad sotsiaalsed suhted. Õpetajal on Montessori klassis õppimist toetava suunaja ja juhendaja roll.

Eestis on Montessori hariduse arendamise fookus olnud seni alusharidusel. Üle Eesti tegutseb 14 lasteaiarühma, lisaks poolepäevahoiud. Mitmel pool toetab rühma tegevust kohalik omavalitsus. Montessori pedagoogikat valdavate õpetajate vajadus on suur, sest Montessori lasteaedadest kooli minevate laste arv tõuseb märkimisväärselt. Olemasolevatele kooliklassidele lisaks on plaanis käivitada järgmise kahe aasta jooksul koostöös kohalike omavalitsuste ja kogukondadega järgmised 15 kooliklassi eri paigus üle Eesti.

Montessori haridus on levinud 154 riigis üle maailma. Enim on riigipoolse rahastusega Montessori programme USAs, Tais, Indias, Hollandis. Eestis on valdkonna eestvedajateks 2018. aastast tegutsev Eesti Montessori Ühing ning 2020. aastal õpetajate koolitamiseks asutatud Montessori Instituut.

Heateo Haridusfond on Heateo Sihtasutuse juhtimisel tegutsev filantroopiafond, mille eesmärk on anda hoogu algatustele, mis aitavad lahendada Eesti üldhariduse suurimaid sõlmküsimusi. Fondi asutasid 2018. aastal Martin Villig, Taavet Hinrikus, Bolt ja Wise koos uue põlvkonna ettevõtjatega. Tänaseks on enam kui 50 ettevõtjat panustanud fondi kokku 3 miljonit eurot.

Jaga