Põnevad kampaania Cannes Lions Festival of Creativity’ilt

Igal aastal
tunnustab Cannes Lions Festival of Creativity kampaaniaid, mis ühtaegu on suure
sotsiaalse mõjuga ning kastist välja mõtlevad. Festival ühendab endas loovuse
ja mõõdetava mõju kampaaniate näol, mis pööravad tähelepanu ühiskonna
murekohtadele. Valisin välja kolm kampaaniat, mis mind sel korral kõnetasid
ning mida saaks kasutada ka Eesti kontekstis. Need on kampaaniad, mis kasvasid
välja päris probleemidest, viies samal ajal edasi ettevõtte brändi ning muutes
meie ühiskonda paremaks.

Esimene kampaania,
mis tegelikult köitis minu tähelepanu juba varem, on Rio paraolümpiamängude
reklaamvideo. Kampaania juures paelus mind see, et selle eesmärk ei olnud
ainult inimeste tähelepanu äratamine, vaid ka nende hoiakute muutmine. Kampaania oli suunatud Suurbritannia inimestele ning
tulemusena ütles 76% brittidest, et kampaania mõjutas nende suhtumist
erivajadusega inimeste võimetesse.  See kampaania oli julgustav ja innustav
ning mis kõige tähtsam, ei keskendunud puuetega inimeste raskustele, vaid
saavutustele ja võimetele. 

Nike on teatavasti
bränd, mis toetab ja julgustab naisi olema omanäolised ja enda üle uhked. Kas
oled liiklusmärke vaadates kunagi mõelnud, miks kõik kujutised meessoost on?
Nike Equality Signs kampaania käigus lisati Colombia tänavatel asuvatele
liiklusmärkidele hobusesabad, mis kandsid sõnumit, et naised on tugevad ja
ühiskonnas sama väärtuslikud kui mehed. Kampaania tulemusel sai Nike luua
tänavatele sportlike tegevusi kujutavad märgid, millel olid nii naine kui ka
mees. 


Kolmandana
äratas minu tähelepanu kampaania „No one should have no one“, mis puudutas vanurite
üksildust. Vananevas ühiskonnas on tegemist aktuaalse probleemiga ning kiires
elutempos jäävad emad-isad ja vanaemad-vanaisad tihtipeale täiesti üksinda. Kampaania
raames loodi „üksilduse indeks“, mille kaudu oli inimestel võimalik vaadata kui
palju üksikuid vanureid elab samas linnas, linnaosas ja isegi tänaval.
Tulemusena kasvas vabatahtlike arv 12 korda ning inimesed „annetasid“ üle 1,9
miljoni tunni, et pakkuda seltskonda ja tuge üksi elavatele vanuritele. 

Jaga