Peaasjad käivitavad Heateo kaasabil uue nõustamisteenuse tuhandele noorele

Peaasi.ee toob Eestisse uudse tõenduspõhisel metoodikal põhineva Peahea nõustamise, mille jaoks koolitatakse 20 valdkonnas mitteaktiivset spetsialisti teenuse pakkujateks. Uue lühisekkumise mudeli ettevalmistused toimusid Heateo Sihtasutuse kaasamõtlemisel ja abil.

Peahea nõustamise mudel

„Kriisiaastad on jätnud noorte vaimsele tervisele sügava jälje. Hinnanguliselt vajaksid vaimse tervise tuge suisa pooled noortest inimestest, tavaliselt kogevad nad meeleolulangust, ärevust või vaimset kurnatust. Praegu ei ole vaimse tervise abi noortele piisavalt kättesaadav ning see toob kaasa probleemide süvenemise, mis omakorda tähendab suuremat survet ülekoormatud tervishoiusüsteemile. Peame astuma suuremaid samme, et noored saaksid pingetega toime tulla, end hästi tunda ning ühiskonnas panustada,” selgitas Peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.


Heateo Sihtasutuse tegevjuhi Pirkko Valge sõnul on vaimne tervis muutunud viimaste aastate kriiside valguses ka väga nähtavaks ja oluliseks teemaks. “Aina enam julgevad inimesed raskusest rääkida ja abi küsida. Vajame kiiresti nii uusi toimivaid nõustamislahendusi kui ka inimesi, kes suudaksid aidata. Peaasjade lühisekkumise mudel ühendab toimivad lahendused, uued inimesed ja teeb nõustamised juba esimese aastaga kättesaadavaks 1000 noorele,” märkis Valge.


Pirkko Valge tõi välja, et Heateo SA koostöö Peaasjadega sai alguse juba enne kriisiaastaid. Vajadus uute sekkumiste järele oli olemas, aga mitte nii laialt teadvustatud. Heateo Mõjufond on toetanud mitme uue sekkumise testimist ja koostöö sai hoogu juurde, kui Heateo vabatahtlik Andreas Holst Peaasjade tiimiga liitus ja Peahea programmi vedama asus.


Peahea pilootprojekti raames töötatakse välja koolitus- ja toetusmudel, mis võimaldab vaimse tervise spetsialistid, kes praegu õpitud erialal ei tööta, tagasi valdkonda tuua.


“Oleme viimase aasta jooksul koos partneritega nuputanud ning pannud pead kokku ka Austraalia kolleegidega, sest seal kasutatakse sarnast nõustamist edukalt juba aastaid. Alates veebruarist pakume vaimse tervise kriisile leevendust kahelt suunalt,” rääkis Anna-Kaisa Oidermaa. “Esiteks võimaldame kiiremat abi noortele, kes võivad abi saada ka lühemast nõustamisest ning kelle vaimse tervise sümptomid on kerged või mõõdukad. Teiseks kutsume vaimse tervise nõustamise juurde psühholoogiaharidusega spetsialiste, kel võib olla keerukas muul viisil selle juurde teed tagasi leida,” selgitas ta.


Peaasi.ee plaanib pikemas perspektiivis teenuse noortele kättesaadavamaks muutmiseks koolitada pere- ja kooliõdesid, koolipsühholooge, sotsiaalpedagooge, vaimse tervise õdesid ja ka teisi sobiliku baasettevalmistusega spetsialiste.


Peahea nõustamist rahastab Tervisekassa ja Sotsiaalministeerium, õla on alla pannud ka Heateo Sihtasutus ning mõju hindamine viiakse läbi koostöös Tartu Ülikooliga.


Peaasi.ee tegeleb vaimse tervise edendamise, probleemide ennetuse, varase sekkumise ja häbimärgistamise vähendamisega meie ühiskonnas. Peaasi.ee on pälvinud oma tegevusega 2020 aasta tervisesõbra tiitli ning presidendi sotsiaaltöö aastapreemia. 2020. aasta lõpus tunnustati MTÜ-d Peaasjad kodanikuühiskonna aasta tegija ja aasta vabaühenduse tiitlitega.

Jaga