NULA uue partnerina lööb kaasa PwC

Meil on väga hea meel, et NULA tegevusele on sel aastal õla alla pannud ka maailma suurim ärikonsultatsiooniteenuseid pakkuva firma PwC Eesti kontor.

Miks otsustasite
NULAs kaasa lüüa?


PwC väärtustab innovatsiooni ja uute algatuste toetamist läbi
meie oma inimeste kogemuste ja teadmiste jagamise ning NULA-s osalemine annab
meile suurepärase võimaluse seda ideed ellu viia.  

Mis on PwC varasem kokkupuude ühiskonda panustamisega?

Sotsiaalne vastutustundlikkus on PwC jaoks märkimisväärse
tähendusega nii globaalselt kui kohalikul tasandil. Usume, et ühiskonda
panustamiseks ei piisa ainult ilusatest sõnadest – need peavad olema toetatud
reaalsete tegudega. Peame oluliseks olla eeskujuks ja ühiskonnas oluliste
probleemide lahendajaks nii oma äritegevuses kui sotsiaalsetes ettevõtmistes.
Panustame oma teadmiste jagamisega läbi erinevate koolituste ja osalemise
seadusloomes, toetame pro-bono professionaalse nõuga õilsa eesmärgi nimel
tegutsevaid ühendusi nagu Toidupank, Heateo Sihtasutus, Teeme Ära Sihtasutus
jne, toetame lastekodudest pärit noorte õpinguid kõrgkoolides jne.

Millistel teemadel ise uusi ägedaid algatusi näha loodaksite? 

Ettevõttena oleme sel aastal otsustanud anda ühiskondlikku mõju
omavate tegevuste osas meie inimestele senisest veelgi enam valikuvabadust ise
abivajaid ja/või põnevaid algatusi leida ja neid toetada või teostada. Usume,
et võimalus olla heade tegude algataja ja elluviija loob summaarselt oluliselt
suuremat väärtust kui ettevõttepoolne anonüümne annetus, mistõttu julgustame ka
teisi tööandjaid võimaluste piires sarnast lähenemist rakendama.  

Jaga