Erilised ajad sundisid Mõjufondi algatusi kastist välja mõtlema

2018. aastal Mõjufondi käivitamisel ei osanud keegi ennustada, mis väljakutsed ühiskonda ja (sotsiaalset) ettevõtlust 2020. aastal ees ootavad. Kolme tegutsemisaasta jooksul oleme Mõjufondi portfelli kaasanud kuus erinevat algatust – Kiusamisvaba Kool, SPIN, Käpp ja Käsi, ASÕP, Peaasjad, Lapse Heaolu Arengukeskus  – mille tegevustesse oleme rahaliselt ja teadmiste põhiselt, läbi kaasatud pro bono ekspertide töötundide, hoogu juurde andnud.


Foto: Iris Kivisalu

Mõjufondi kolmas tegutsemisaasta tähendab ühtlasi seda, et tänaseks on Mõjufondi kogutud rahaliste vahendite kasutamine otsustatud. Oleme panustanud kolme aasta jooksul pea 400 000 € ja sadu tunde enda ja ekspertide aega algatuste kasvu. Heateo sisuline koostöö algatustega jätkub veel ka järgmisel aastal. Selle aasta suve lõpus ilmus Heateo Mõjuraport (link), mis toob välja fondi võtmenäitajad ning räägib pikemalt fondi esimesest neljast algatusest ja nende tulemustest. Eraldi peatükk räägib mõju hindamisest, milline on meie lähenemine ja miks on see oluline nii era kui ka riiklike rahastajate vaatest.

 

Mõjufondi üheks ambitsiooniks on organisatsioonide võimekuse suurendamine ja ühiskondliku mõju kasvatamine – et missioonipõhise probleemi lahendusega jõutaks rohkemateni ja mõjusamalt. Aasta esimeses pooles Eestit tabanud eriolukord lõi segi kõikide organisatsioonide plaanid. Olukorraga kiire kohanemine ja võimalus oma teenused ümber viia online keskkonda, andis organisatsioonidele võimaluse jätkata oma lahenduste pakkumisega uues kuues.

 

Näiteks, kuigi SPIN-programmi treenerid jätkasid noorte treenimist, toetamist ja vajadusel isegi laste koduülesannete juures abistamist läbi online keskkonna, siis suleti ka üks grupp, kuna KOV lõpetas igasuguse huvitegevuse toetamise. Ühtlasi osutus suureks proovikiviks noorte hoidmine online tundides nende muu õppetegevuse kõrval, mis toimus samuti interneti vahendusel. Oli ka neid noori, kelle jaoks sellises vormis jalkatrennid piisavalt motiveerivad ei olnud. SPIN-il on tänase seisuga kokku 24 gruppi üle Eesti ning märkimisväärsed kasvuplaanid järgmisteks aastateks on juba seatud!

 

Kiusamisvaba Kool jätkas KiVa programmi rakendavate koolide toetamist ning keskendus sellele, et küberkiusamine ei saaks hoogu juurde ja koolilapsed julgeks oma murega täiskasvanu poole pöörduda. Kiusamisvaba Kooli meeskond fokusseeris kevadel programmiga seotud arendustöödele ning märgiliseks saavutuseks oli rohkem kui pooltes KiVa-koolides programmi laienemine 7-9 klassidesse (varasemalt rakendati KiVa-programmi 1-6 klassides). Sellest õppeaastast rakendab KiVa-programmi 102 kooli või õppeasutust üle Eesti ning programmiga on kaasatud rohkem kui 33 tuhat kooliõpilast. See on Kiusamisvaba Kooli meeskonna pühendunud ja järjepideva töö saavutus ning ambitsioon on oma tegevusulatust järjepidevalt kasvatada.

 

Käpp ja Käsi plaan oli sel kevadel viia läbi järjekordne õigusrikkujaid kaasav programm, kus viimased treenivad varjupaiga koeri omandades seeläbi tugevamad sotsiaalsed ja enesejuhtimise oskused. Kahjuks ei võimaldanud eriolukorraaegsed piirangud koerte varjupaikades grupikohtumisi teha. Nüüd tehakse ettevalmistuse programmi läbiviimiseks kevadel koos uute koostööpartneritega ja kaasates programmi vanglast juba vabanenud õigusrikkujad, kes viibivad riiklikus majutusasutuses ja / või kasutavad riiklikku tugiisiku teenust. Eesmärk on suurendada vanglast vabanenu tööturul osalemist, sotsiaalteenuste kasutamist ning vähendada korduvõigusrikkumisi.

Eriolukorraga seoses sai sihtgrupini jõudmisel kõige suurema tagasilöögi Asendusõpetajate programm, kuna koolide valmisolek ja vajadus asendusõpetajaid tellida langes oluliselt. ASÕP- i meeskond leidis kiiresti uusi lahendusi, pakkudes eesliinil töötavate vanemate lastele toetatud koduõpet ning ka võimaluse kõikidel teistel vanematel tellida oma lastele online teel asendusõpetaja, kes aitaks kooliprogrammis püsida. Täna pöördutakse ASÕP-i poole üha enam mitte lihtsalt lühiajaliselt asendusõpetaja leidmiseks, vaid koolidesse püsiva tegevõpetajate leidmiseks. Kuna ASÕP-ile on tänaseks ennast üles andnud rohkem kui 1000 asendusõpetaja huvilist, siis on koolid leidnud nende hulgast endale ka sobilikke tegevõpetajad, ikka selle nimel, et ükski koolitund ära ei jääks!

Kõige värskem Mõjufondi portfelliga liitunud organisatsioon on Lapse Heaolu Arengukeskus, mille eesmärk on omavalitsuste tasandil perede toetamine ning 0-7 aasta vanuses laste riskide varajane ennetamine. Mõjufond pakub tuge esimeste perekeskuste – Viljandis, Põltsamaal ja Türil-  kaheaastasel testperioodil. Kevadise eriolukorra ajal suleti kõik Perepesad ja planeeritud tegevused jäid ära, kuid võimalusel viidi kohtumised ja nõustamised üle online-keskkonda. Sügisest on saanud Perepesad tegeleda oma tavapärases graafikus ning hoolitseda selle eest, et oldaks sihtgrupile, st kohalikele väikelaste peredele, nähtavad ja oma teenustega kättesaadavad.

Uus normaalsus andis Peaasjadele võimalused oma tegevuste ulatustega laieneda üle Eesti. Peaasjad tegelevad igapäevaselt Eesti inimeste vaimse tervise häirete ennetamise ja ravi edendamisega. Mõjufondi toetus on sihitud 16-26 vanuses noorte nõustamisvõimaluste parandamisele. Kui varem toimusid kõik individuaalsed nõustamised ja grupinõustamised Tallinnas, siis kevadel viidi nõustamised kiirelt üle e-keskkonda ning täna on noorte vaimse tervise mure korral Peaasjade nõustamisteenus kättesaadav üle-eestiliselt. Noorte huvi teenuse vastu on suur ning seda tingib ka praegune ärev foon ühiskonnas. Seda enam oleme tänulikud Peaasjade meeskonnale, et nad on andnud võimaluse noortel oma murega spetsialisti poole pöörduda lahenduste leidmiseks ja oma vaimse tervise murede maandamiseks.

Heateo Mõjufondi töö ja panus on võimalik tänu meie pikaajalistele toetajatele – Ahti Heinla, Anders Anderson, Andres Rätsepp, Annika Tallinn, Armin Kõomägi, Heldur Meerits, Indrek Prants, Jaan Puusaag, Karli Lambot, Marju Kern, Raul Kirjanen, Sven Mansberg ning Jaanus Kosemaa / Kawe AS, Egon Talur / Advokaadibüroo COBALT, Külli Lilleorg / Fontes PMP ja Indrek Kasela PRFoods. Kiusamisvaba Kooli juures on olulisteks pro bono partneriteks olnud äritarkvara lahendusi pakkuv Bevira OÜ ning personaliarendusettevõte Fontes. Suur aitäh Julia Tombergile sõnumiagentuurist Akkadian, kes on juba teist aastat nõustanud MTÜ-d SPIN kommunikatsioonisõnumi seadmisel. MTÜ-d ASÕP on korduvalt toetanud pro bono juriidilise nõuga advokaadibürood NJORD, LMP ja Pallo & Partnerid, suur aitäh teile! Heateo Mõjufondi juriidilistes küsimustes on meie väärtuslikuks pro bono partneriks olnud alates fondi käivitamise ettevalmistamisest Advokaadibüroo Cobalt, aitäh! Ühtlasi suur tänu Refleksile, eriti Kristel Hallile ja Tarmo Ojakäärule, kes tulid meile kiiresti appi Mõjuraporti kokkupanemise juures ning on alati valmis meiega erinevate visuaalsete lahenduste juures kaasa mõtlema.

 

Mõjufondi meeskond tunneb suurt rõõmu oma töö üle, sest saame koos töötada suurepäraste inimeste ja organisatsioonidega. Teie tugev missioon ja soov leida mõjusaim lahendus innustab ka meid otsima täiendavaid võimalusi organisatsioonide ja meeskondade toetamiseks. Koos heade toetajatega saame anda olulise panuse oluliste ühiskondlike probleemide lahendamisse Eestis.  

Jaga