Mõjufond aitas Peaasjadel luua meeleolu parandamise e-kursuse noortele

Mõjufond on viimased kaks aastat toetanud Peaasi.ee noorte vaimse tervise nõustamiskeskuste tööd. Vahetult enne koroona-aja algust avatud keskuse vastu on huvi väga suur ja see huvi on aina kasvanud. Samal ajal on sajad noored jäänud ootele, sest rohkem aegu pole olnud võimalik pakkuda.

Selleks, et noored oskaksid oma vaimset tervist ise tugevdada, käivitas Peaasi.ee meeleolu parandamise e-kursuse. Uurisime Peaasjade eestvedajalt Anna-Kaisa Oidermaalt, mida see kursus endast kujutab ja mis seisus üleüldse Eesti noorte vaimne tervis praegu on.


Millises seisus on Eesti noorte vaimne tervis? Milliste vaimse tervise muredega pöörduvad noored Peaasjade poole kõige sagedamini?

Suur osa vaimse tervise raskustest algab noores eas – 50% enne 14ndat ja 75% enne 24ndat eluaastat. Augustikuus tehtud Covid-19-teemalises küsitluses tuli esile, et 28% inimestest kogeb depressiooni, 23% ärevushäirete ja 46% vaimse kurnatuse tunnuseid. Seejuures on rohkem mõjutatud just nooremad inimesed. Neist 55% maadlevad depressiooni, 38% ärevuse ja 68% kurnatuse tunnustega.

Abi kättesaadavus on läinud koroona-aastatel kehvemaks, raskusi on inimestel rohkem, samal ajal ei ole vaimse tervise spetsialiste oluliselt juurde tulnud, suure töökoormuse tõttu toimetatakse pidavas läbipõlemise riskis ning spetsialiste on liikunud ka erasektorisse, mis tähendab seda, et ligipääs teenustele on veelgi halvem neil, kellele erateenused ei ole taskukohased.

Peaasjade poole pöördutakse depressiooni, ärevuse või läbipõlemise tunnuste puhul, aga ka söömishäirete, keskendumisprobleemide, suhteraskuste ja surmamõtetega.

Kui suur on olnud huvi noorte nõustamiskeskuse vastu alates selle käivitamisest? Kuidas see huvi ajaga muutunud on?

2019. ehk piloteerimise aastal oli meil nelja tegutsemiskuu jooksul 30 klienti, keda nõustasime. 2020. aastal oli juba ligi 200 ja sel aastal pea 400 klienti – seega võib öelda, et huvi on liikunud selgelt tõusvas joones. Kahjuks peame tõdema, et kõiki huvilisi me vastu võtta ei saa, mõnel kuul jääb nii öelda ukse taha isegi kaks kolmandikku abivajajatest! Seda olukorda soovime muuta. Uuel aastal tahame pakkuda abi vähemalt 600 noorele ja kohandada teenust klientide vajadustele veelgi sobivamaks.

Mida kujutab endast meeleolu parandamise e-kursus? Kelle jaoks eeskätt see on mõeldud?

Meeleolu parandamise e-kursus on MTÜ Peaasjade poolt loodud 10-nädalane veebikursus. Selle eesmärk on jagada abi otsijale tõenduspõhist infot meeleolu parandamiseks ja vaimse tervise tugevdamiseks ning arendada oskuseid iseenda aitamiseks. Kursusega saab alustada endale sobival ajal ning iganädalaselt peaks kursuse läbimiseks arvestama umbes üks-kaks tundi.

E-kursus on mõeldud noortele ja täiskasvanutele, kelle elu häirivad alanenud meeleolu, langenud energiatase, huvide ja elurõõmu vähenemine. See ei tähenda, et inimesel kindlasti on depressioon, aga kuna tegemist on depressiooni peamiste sümptomitega, siis keskendume kursusel sellele, et depressiooni olemusest paremini aru saada ja õppida viise, kuidas ise oma enesetunnet parandada. Isegi, kui depressiooni diagnoosi pole pandud, aga noor kogeb eelpool nimetatud tunnuseid, võib kursusest kasu saada ja oma enesetunnet parandada.

E-kursus koosneb kümnest sammust, millest igaühe all on lühivideo, lugemismaterjalid, iseseisvad ülesanded ning lisamaterjalid (videod, podcastid jms). Sisumaterjalid on koostanud kliinilised psühholoogid Ailen Suurtee, Kadri-Liis Sits ja psühholoog Tuuli Junolainen. Seda tööd toetasid Heateo Mõjufond ja Sotsiaalministeerium.

Kursus on avatud kõigile huvilistele. Tänu koostööle Coca-Cola Eestiga on kursus tasuta kättesaadav kõigile kuni 30-aastastele noortele. Alates 31. eluaastast saab e-kursuse soetada sümboolse 15 euro eest.


Mõjufond on olnud Peaasjade kõrval peaaegu kaks aastat ning kõikide plaanide kohaselt jätkub koostöö ka 2022. aastal. Kuidas te senisele koostööle tagasi vaatate? Millest on Peaasjade jaoks enim kasu olnud?

Peaasjad on kahe aasta jooksul tublisti kasvanud, meil on selle aja jooksul tulnud meeskonda juurde kaks korda rohkem tegutsejaid, see on väga suur muutus. Oleme tänu Mõjufondile teinud suure hüppe oma tegevuste mõju hindamises ja sellest on abi nii enda jaoks tagasiside saamisel kui ka tegevuste vajalikkuse põhjendamisel võimalike rahastajate silmis ja huvikaitse tegevustes.

Kersti ja Pirkko on meiega alati valmis olnud ideid põrgatama ning mõtete ja kontaktide vahetamine on aidanud näha olukordi ja lahendusi uutest vaatepunktidest. Kõik see kokku on lisanud julgust küllaltki lennukaid sihte seada ja neid ka ellu viia.

Mõjufondi portfellijuht Kersti Ojala: koostöö Peaasjadega on pakkunud palju ka Mõjufondile


Mõjufondi jaoks on koostöö Peaasjadega äärmiselt põnev teekond olnud! Noortekeskuse käivitamise ja programmi järjepideva testimise ja edasiarendamise juures oleme tänaseks näinud esimesi mõõdetud mõjutulemusi Eesti noorte heaolu ja vaimse tervise paranemise kohta. Noortekeskus avati vahetult enne koroonapandeemia algust 2020. aastal. Tajusime kiiresti, et vajadus sellise teenuse järgi teeb peagi järsu hüppe üles. Kahjuks pole langustrendi silmapiiril siiani veel näha ja kõik lahendused, mis aitavad jõuda rohkemate abivajajateni, on teretulnud.


Hindame kõrgelt oma koostööd Peaasjadega ja võimalust anda Mõjufondi poolt oma panus vaimse tervise probleemide lahendamisse. Aga et oleks rohkem põnevust, ootamatusi ja vau-efekti selles koostöös, siis me ei piirdu üksnes noortekeskuse teemadega, sest Peaasjadel on ikka ja jälle mõni ambitsioonikas uus idee või projekt laual, millesse on meid ühel või teisel moel kaasatud. Aitäh Peaasjadele usalduse ja mitmekesise koostöö eest!


***

Kõik algatused, mis pakuvad mõjusaid lahendusi ühiskondlikele probleemidele ning vajavad tegutsemiseks lisatuge, on oodatud Mõjufondile endast märku andma. Selleks tuleb täita lühike ankeet, mille leiab aadressilt www.heategu.ee/mojufond

Jaga