Kuidas erivajadusega inimesed saavad leida endale abistaja? Helpific teab!

Küsisime Helpificu idee ühelt autorilt Annika Amenbergilt, millega täpsemalt Helpific tegeleb ja kui kindlalt tunnevad nad ennast Ajujahi konkursil. 


Millega täpselt Helpific tegeleb?

Helpific on veebipõhine tugikeskkond, kus erivajadustega
inimesed saavad tellida endale isikliku abistaja teenust. Idee sündis, sest selles
valdkonnas puudub hetkel inimeselt inimesele lahendus ja tavapärastest tööportaalides
sellist töösuhet ei pakuta. Meie eesmärgiks on tuua uuenduslikke ja mugavaid
IKT lahendusi sotsiaalvaldkonda.

 

Miks Helpificu meeskond otsustas osaleda Ajujahil?

Soovime fokusseerida oma tegevust ja saada head nõu
mentoritelt. Ajujaht on selleks ideaalne võimalus. Suurem tähelepanu toob
rohkem kasutajaid ja seeläbi jõuab meieni ka enam tagasisidet. See aitab
arendada teenust paremaks ja kliendivajadustele vastavamaks.

 

Tutvusta palun lühidalt oma meeskonda. Mis on teie
meeskonna tugevused ja nõrkused?

Meie meeskonda kuuluvad väga erinevate taustade ja
kogemustega inimesed, kes kõik täiendavad üksteist – see ongi meie suur
tugevus. Näiteks õigus- ja sotsiaalvaldkonnas tegutsev Keiu Roosimägi, Tallinna
Ülikooli sotsiaalpoliitika õppejõud Zsolt Bugarszki, pikalt personalivaldkonnas
olnud Triin Üksvärav, IT-valdkonna spetsialist Anton Anikin, kogemustega mentor
Ivo Remmelg ning Jüri Lehtmets ja Tom Rüütel. Mina ise olen majandus- ja
turundustaustaga ning head kogemused saanud rahvusvahelise rasketehnika
portaali Mascuse juhtimisest ja arendamisest Eesti turul.

 

Tean, et kandideerisite Ajujahil esialgu IKT
valdkonnas, miks te nii otsustasite? Helpific sobib oma valdkonnalt
suurepäraselt sotsiaalseks ettevõtteks.

Me usume, et ka sotsiaalsete probleemide lahendamisega
tegelev ettevõte saab olla edukas äriettevõte. See tähendab, et üheaegselt on
võimalik teenida kasumit ja lahendada mõnda olulist ühiskondlikku või
sotsiaalset probleemi.

 

Mis on Helpificu suurim tugevus teiste võistlejate
ees?

Kvalifitseeritud ja kokkuhoidev meeskond. Oleme koos
tegutsenud juba aasta ja teinud väga suuri edusamme turunduses ning kasutajate
usalduse võitmisel.

 

Mis Sa arvad, kas võisteldes äriideede konkursil
Ajujaht on sotsiaalseks ettevõtteks olemine eelis või pigem teeb see
konkurentsis kaasa löömise keerulisemaks?

Nii ja naa. Me pigem oleme siiski äriettevõte, mis lahendab
sotsiaalset probleemi.

Sotsiaalse probleemi lahendamine teeb mõnevõrra asju
lihtsamaks, sest saame rohkem positiivset tähelepanu meedias.

 

Rääkides üldisemalt sotsiaalsest ettevõtlusest Eestis,
siis kuidas Sulle tundub, kas täna on loodud piisavalt soodsad võimalused sotsiaalse
ettevõtluse arenguks või on teadlikkus pigem madal ning sotsiaalsest panusest
olulisem on ikkagi suur käive?

 

Suur käive on alati oluline ja sotsiaalsetele ettevõtetele
ei ole kindlasti loodud hetkel piisavalt soodsaid võimalusi. Tahame ka sellele
probleemile tähelepanu juhtida ja aidata teha ettepanekuid olukorra
parandamiseks.

 

Kas näeme teid ka Ajujahi seitsme parima hulgas?

Kindlasti!

Jaga