Miks peaks ettevõte siduma ühiskondliku tegevuse põhitegevusega ehk mõtteid vastutustundliku ettevõtluse konverentsilt

Vastutustundliku
ettevõtluse foorumilt käis läbi mitmeid huvitavaid mõtteid. Eriliselt hea meel
oli, et ettevõtted liiguvad samas suunas koos Heateo Sihtasutusega, kuna on
mõistnud, et vastutustundliku ettevõtluse põhimõttes mängib olulist rolli
ühiskondliku tegevuse seotus põhitegevusega.

Konverentsi üks positiivsemaid ettekandeid kuulus Eesti
Energia energiamüügi juhile Karla Aganile. Ettekande sõnum oli vormilt lihtne,
esineja siiras ja kaasahaarav ning sisu resoneeris visiooniga, mida Heateos
edendame.

Nimelt tutvustas ta Eesti Energia ühiskonda panustamise
põhimõtteid, mis võeti kokku ideega, et ettevõtted peaksid liikuma shareholder’te huvide esindamiselt stakeholder’te omale. Teisisõnu
peegeldab see fakti, et firma pikaajaline strateegia peab olema kasulik kõigile
tegevusega seotud osapooltele – töötajad, kliendid ja omanikud. See tagab
jätkusuutlikkuse läbi parimate töötajate enda juurde toomise, ettevõtte
positiivse maine loomise, mis on ka eelduseks kasumi loomisele.

Seetõttu ongi oluline, et ettevõtte ühiskondlik tegevus
oleks seotud põhitegevusega, kuna loob suuremat väärtust ning on töötajate
jaoks mõtestatum. Eesti Energia  puhul
oleks see koostöö TTÜ-ga inseneride välja koolitamisel. Mõtteviis peab alguse saama
juhtkonnast, kes väärtusraami kollektiivis juurutab. Läbi pikaajalise ja tähendusrikka
tegevuse süüvib ka tarbija teadvusesse ettevõtte positiivne ühiskondlik kuvand.

Heateo poolt tooksin välja veel kaks olulist aspekti,
mida oma ettevõtte ühiskondlikke tegevuste puhul silmas tuleks pidada. Esiteks
on oluline, et erinevad tegevused moodustaksid loogilise terviku ning kaasaksid
töötajaid. Ka väga head projekti ei pruugita tajuda väärtuslikuna kui seda
puudutavad otsused ja tegevused toimuvad töötajate pea kohal. Teine äärmiselt
oluline element ühiskondlikus tegevusest on mõju mõõtmine. Selleks, et
töötajatele, omanikele ja klientidele positiivset kuvandit jätta pead sa
kõigepealt suutma kaasa toodud muutust mõõta ja näidata – siis on ettevõtte
sõnumil siiras positiivne sisu!

Kaspar Kelder

Arendus ja partnersuhete juht

Jaga