Lähisuhtevägivalla ennetamisest ringmajanduse edendamiseni – saa tuttavaks NULA tänavuste osalejatega

NULA kõigi aegade tihedaima konkursi läbinud meeskonnad on oma ideede arendamisega alustanud. Praegu on tiimidel käsil potentsiaalsete klientide sisendi kogumise ja oma lahendusideede testimise etapp. Millised algatused inkubaatoris kasvamas on?

Emad tagasi tööle!
Ettevõtetele ja asutustele suunatud programm, mis aitab vanemapuhkuselt naasvaid emasid edukalt tööellu integreerida, võttes arvesse nende muutunud elukorraldust.

Avatud kontor lastehoiuga
Lapsevanemate koostöötamise kontor koos online coachinguga fokuseeritud tööaja opteerimiseks puuduliku tähelepanuga inimestele ja Montessori lastehoid.

Vanemlus
Rakendus lahku läinud lapsevanematele, mis aitab kaasa neutraalsele ning üksteist austavale suhtlusele. Rakendus toetab omavahel tehtud kokkulepete hoidmist ning pakub ühtset ülevaadet lapsega seonduva kohta mõlemale vanemale. Eesmärk on ära hoida sisutuid vaidlusi, pakkuda turvatunnet vanematele, lihtsustada spetsialistide ja kohtunike tööd ning vähendada lastega seotud kohtulahingute arvu. Rakendus aitab kaitsta lähisuhtevägivalla all kannatavaid vanemaid ning spetsialiste nende toetamises.

Lähisuhtevägivalla ennetuse kompetentsikeskus tööandjatele
Eesti tööandjatel on olemas valmisolek lähisuhtevägivalla vastu võitlemisse panustada, kuid puuduvad vajalikud teadmised ja oskused. President Kaljulaidi Fond soovib rajada kompetentsikeskuse, mis aitab luua lähisuhtevägivalla (LSV)-teadlikke töökeskkondi. Keskuses jagatakse parimaid praktikaid, kuidas LSV-teadliku tööandjana mõjusalt tegutseda, ning koolitatakse ja juhendatakse tööandjaid sel teekonnal. Samuti luuakse tööriistakast LSV ennetuseks ja juhtumitega toimetulekuks töökeskkonnas ning ehitatakse üles LSV-teadlike tööandjate võrgustik.

Leinas koos
Eesmärk on luua ühtsetel alustel, kaasaegsetel arusaamadel ja kindla struktuuriga kujundatud teenus, mida pakutakse samadel tingimustel erinevate kohaliku omavalitsuse piirkondades või mitme piirkonna peale ühiselt ja mille oluline komponent on kogemusele tuginev ja leinateadlik grupi juhtimine.

Ööhaldjad
Teenus keskendub uimastikahjude vähendamisele, jagades teaduspõhist infot, pakkudes tuge ja tarvikuid ööelus osalejatele ning luues usalduslikku keskkonda uimastitega seotud teemadel avatult rääkimiseks ja abi küsimiseks.

MTÜ Sa Suudad
Algatus testib inkubaatoris kahte ideed. Esiteks noorte ekspertide kogu, kes jagaks avalikult noorte kogemusi ja vajadusi, et nii spetsialistidel kui ühiskonnas laiemalt tekiks mõistmine noorte vajadustest ja nende riskikäitumise põhjusest. Teiseks kogemustega usaldusisiku programm, kus varasema riskikäitumise kogemusega noored toetavad ja jõustavad tänaseid noori. Kogemustega usaldusisikud suudavad noortega samastuda ja neil puudub võimupositsioon. Nii on suurem tõenäosus, et noortel tekib usaldus ja vastuvõtlikkus abile.

Vajalik
Vajalik on ringmajanduslik jagamisplatvorm, mis võimaldab noortekeskustel ja noorteorganisatsioonidel rentida hobitarbeid ja igapäevaseid esemeid. Platvorm aitab säästa ruumi, raha ja keskkonda, pakkudes samal ajal mitmekesiseid võimalusi ka väiksematesse kohtadesse.

TaaraBox
TaaraBox on avalikus ruumis olevate prügikastide külge kinnitatav lisadetail ehk taarariiul, mille abil saab tühjaks saanud pudeleid ja purke asetada kindlalt prügikasti külge. Esiteks edendab see lahendus jäätmete sorteerimist – taara jõuab tagasi taaraautomaati, hoides keskkonna puhtana ja ressursikulu väiksena. Teiseks toetab lahendus neid, kelle sissetulek sõltub taara korjamisest, sest ära visatud taara on ära visatud raha. TaaraBox on lihtne ja praktiline lahendus nii keskkonnakaitse kui ka ühiskondliku heaolu edendamiseks, võimaldades kogukonna elanikel panustada jätkusuutlikusse ja abivajajate toetamisse.

Emba
Emba pakub lahendust tekstiilijäätmete probleemile ja samal ajal ka leevendust üksildustundele. Raskustekid on Eestis unikaalse kootud disainiga, masinpestavad, võrdse raskusjaotusega ja toodetud tekstiilijäätmetest. Aasta jooksul tekib Eestis ca 23 tonni tekstiilijäätmeid, millest 50% läheb ladestamisele ja põletamisele. Emba raskustekkides on plaanis kasutada tekstiili tootmisjääkidest tehtud kiudu ning ümbertöödeldud puuvillast kangast.

Refarm
Refarm on üle Eesti tootjaid ja tarbijaid kokku viiv platvorm, mis toimib kui e-pood, kus iga talunik/tootja oma laoseisu uuendab. Refarm kogub tooted kokku ning viib tellijani. Lisaks sellele moodustavad Refarmi liikmed kogukonna, kus räägitakse põnevatel toidu tootmise ja kasvatamisega seotud teemadel, jagatakse hooajalisi retsepte ning tehakse muud põnevat.

NULA inkubaatori käivitasid 2016. aastal Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) ja Heateo Sihtasutus eesmärgiga leida uuenduslikke lahendusi teravatele probleemidele Eesti ühiskonnas. Kaheksa varasema hooaja jooksul on NULA programmi läbinud 71 algatust ning starditoetusi on antud kokku 475 000 euro ulatuses.

Jaga