Kuidas sünnivad ja kasvavad väärt algatused?

Juuni viimastel päevadel toimus Gruusias, Tbilisis Euroopa mõjufondide ühenduse EVPA kõrgetasemeline konverents “Impact in the Neighbourhood”. Heateo tegevjuht Pirkko Valge võttis konverentsist osa ja jagas seal ka Eesti kogemusi.

Konverents keskendus sellele, kuidas luua toimivaid ökosüsteeme, mis toetavad sotsiaalse ettevõtluse arengut ja ühiskonnas positiivse mõju loomist ning kuidas kaasata valitsusi selle tegevuse toetamisse. Osalejaid oli 40 riigist üle maailma alates Hollandist kuni Keeniani. Peamiselt Euroopa ida ja lääne suunalt, riigid Gruusia lähedalt, Ukraina esindajad ja mitmed Aafrika riigid.

Konverents tõi kokku erinevad organisatsioonid ja fondid, kes toetavad sotsiaalseid ettevõtteid läbi inkubaatorite, kiirendite ja fondide. Oma kogemusi jagasid mitmed toimivad investeerimisfondid, mis keskenduvad mõjuinvesteeringutele ehk panustavad sotsiaalsetesse ettevõtetesse. Nende seas nii pikaajalise kogemusega fondid Portugalist, Ungarist, Horvaatiast ja Tšehhi vabariigist kui ka hiljuti loodud fondid Gruusiast ja Aserbaidžaanist.

Pirkko sõnul oli huvitav, et kõikjal räägitakse tugevalt mõjuinvesteeringutest – nii “vana Euroopa” riikides, kus on väga tugevad filantroopiafondid, kui ka vähem arenenud riikides, kus filantroopia ei ole veel kuigi levinud. “Ökosüsteem areneb hooga ja samaaegselt tekivad nii inkubaatorid, hub’id, filantroopiafondid kui ka investeerimisfondid, mis hoiavad oma fookuses mõju,” tõi ta välja.

Juuni viimastel päevadel toimus Gruusias, Tbilisis Euroopa mõjufondide ühenduse EVPA kõrgetasemeline konverents “Impact in the Neighbourhood”. Heateo tegevjuht Pirkko Valge võttis konverentsist osa ja jagas seal ka Eesti kogemusi.

1 miljon

Kogusumma

2018-2023

Aeg

2x

Kasv tegevusulatus

2000 tundi

Spetsialistid

Juuni viimastel päevadel toimus Gruusias, Tbilisis Euroopa mõjufondide ühenduse EVPA kõrgetasemeline konverents “Impact in the Neighbourhood”. Heateo tegevjuht Pirkko Valge võttis konverentsist osa ja jagas seal ka Eesti kogemusi.

Konverents keskendus sellele, kuidas luua toimivaid ökosüsteeme, mis toetavad sotsiaalse ettevõtluse arengut ja ühiskonnas positiivse mõju loomist ning kuidas kaasata valitsusi selle tegevuse toetamisse. Osalejaid oli 40 riigist üle maailma alates Hollandist kuni Keeniani. Peamiselt Euroopa ida ja lääne suunalt, riigid Gruusia lähedalt, Ukraina esindajad ja mitmed Aafrika riigid.

Konverents tõi kokku erinevad organisatsioonid ja fondid, kes toetavad sotsiaalseid ettevõtteid läbi inkubaatorite, kiirendite ja fondide. Oma kogemusi jagasid mitmed toimivad investeerimisfondid, mis keskenduvad mõjuinvesteeringutele ehk panustavad sotsiaalsetesse ettevõtetesse. Nende seas nii pikaajalise kogemusega fondid Portugalist, Ungarist, Horvaatiast ja Tšehhi vabariigist kui ka hiljuti loodud fondid Gruusiast ja Aserbaidžaanist.

Pirkko sõnul oli huvitav, et kõikjal räägitakse tugevalt mõjuinvesteeringutest – nii “vana Euroopa” riikides, kus on väga tugevad filantroopiafondid, kui ka vähem arenenud riikides, kus filantroopia ei ole veel kuigi levinud. “Ökosüsteem areneb hooga ja samaaegselt tekivad nii inkubaatorid, hub’id, filantroopiafondid kui ka investeerimisfondid, mis hoiavad oma fookuses mõju,” tõi ta välja.

Juuni viimastel päevadel toimus Gruusias, Tbilisis Euroopa mõjufondide ühenduse EVPA kõrgetasemeline konverents “Impact in the Neighbourhood”. Heateo tegevjuht Pirkko Valge võttis konverentsist osa ja jagas seal ka Eesti kogemusi.

Kui mõned aastad ette tulevikku vaadata, siis on uuel fondil loodetavasti kenasti töös esimesed tõelised mõjusad lahendused tervishoius ja keskkonnavaldkonnas. Mis aga võiks olla meie haridusmaastikul selleks ajaks toimunud?

Konverents keskendus sellele, kuidas luua toimivaid ökosüsteeme, mis toetavad sotsiaalse ettevõtluse arengut ja ühiskonnas positiivse mõju loomist ning kuidas kaasata valitsusi selle tegevuse toetamisse. Osalejaid oli 40 riigist üle maailma alates Hollandist kuni Keeniani. Peamiselt Euroopa ida ja lääne suunalt, riigid Gruusia lähedalt, Ukraina esindajad ja mitmed Aafrika riigid.

Millised sihid sa omale koolijuhina sead? Kas enesearendamine käib edaspidi kompetentsi- ja karjäärimudeli toel?

Konverents keskendus sellele, kuidas luua toimivaid ökosüsteeme, mis toetavad sotsiaalse ettevõtluse arengut ja ühiskonnas positiivse mõju loomist ning kuidas kaasata valitsusi selle tegevuse toetamisse. Osalejaid oli 40 riigist üle maailma alates Hollandist kuni Keeniani. Peamiselt Euroopa ida ja lääne suunalt, riigid Gruusia lähedalt, Ukraina esindajad ja mitmed Aafrika riigid.

Lisaks rahale panustame algatustesse oma meeskonna ja ekspertide teadmisi ja aega.

Millised sihid sa omale koolijuhina sead? Kas enesearendamine käib edaspidi kompetentsi- ja karjäärimudeli toel?

  • nõustamine ja eesmärgistamine
  • organisatasiooni struktuur ja rollid
  • ekspertide kaasamine
  • kommunikatsioon
  • mõju hindamine
  • juriidiline nõustamine
  • rahastuse kaasamine
  • toetused, investeering
  • rahaline ja mitterahaline tugi

Jaga