Kiusamisvaba Kool suurendab uuest õppeaastast koolide võrgustikku

SA Kiusamisvaba Kooli teise programmiaasta lõpus tehtud
õpilasküsitluse esmased tulemused näitavad kiusamise jätkuvat vähenemist KiVa
programmi kasutavates koolides. Uuel õppeaastal suureneb KiVa perekond 36
koolini.

Möödunud õppeaasta jooksul kasutas KiVa programmi 17 kooli
üle Eesti ning 14 kooli tegid ettevalmistusi, alustamaks programmitegevustega
eelseisval õppeaastal. „Maikuus loosisime huvitatud koolide hulgast välja veel
5 kooli, kes 2015. aasta sügisel programmi rakendamiseks vajalike
ettevalmistustega alustavad, kasvatades KiVa perekonna 36 koolini,“ täpsustas
sihtasutuse tegevjuht Triin Toomesaar.

 

17. juunil Türil toimunud KiVa suvekoolis tõdesid programmi
kasutanud koolid, et KiVa mudel töötab ning kiusamise vähenemises on väga
oluline järjepidev, süstemaatiline tegutsemine ja meeskonnatöö koos selge
juhtkonna osalemisega. Kristiina Treial, KiVa programmi sisuekspert täiendas:
„Ka juuni esimesel nädalal lõppenud õpilasküsitluse esialgsed tulemused
viitavad tõepoolest jätkuvale kiusamise vähenemisele KiVa programmi
rakendavates koolides.“


 

Teine programmiaasta oli sihtasutusele Kiusamisvaba Kool ka
muul moel tulemuslik. Trükitud sai „Miniõpik lapsevanematele“, mis jõuab
aegamisi kõigi KiVa koolide 1.-6. klasside lapsevanemateni, aga on tasuta
kättesaadav ka programmi kodulehelt. Toimima on saadud koolide kontaktisikute
võrgustik, võimaldades õpetajate ja KiVa tiimideni viia vajalikku tuge senisest
kiiremini ja tihedamini.

Triin Toomesaar lisas: „Eriti uhked oleme aga selle üle, et
2014. aasta detsembrikuus sai loodud mitmete teiste kiusuennetuse pärast südant
valutavate organisatsioonidega koos liikumine Kiusamisvaba Haridustee Eest ning
et kolm valitsusparteid kirjutasid koalitsioonilepingusse lubaduse muuta Eesti
haridusasutused kiusamisvabaks.“

Jaga