Head mõtted inspiratsioonihommikult

16. septembril toimus Heateo Sihtasutuse
korraldatud inspiratsioonihommik, kus esines ettekandega ka Inglismaal
baseeruva Bridges Ventures Impact + projektide direktor Emilie Goodall. 

 


Lisaks
toimus paneeldiskussioon, mida juhtis Tarmo Jüristo. Paneelis osalesid Gunnar
Toomemets Swedbankist, Armin Kõomägi Heateo Sihtasutuse nõukogust, Kristel
Raidla-Talur Boreniuse Advokaadibüroost, Anniki Lai Sotsiaalministeeriumist ja
Heateo Sihtasutuse tegevjuht Pirkko Valge.

Emilie Goodall pööras oma
ettekandes tähelepanu nii mõjuinvesteeringutele üldiselt kui ka SIB   projektide
arengule üle kogu maailma. Ta tõi välja mõjuinvesteeringute kolm peamist
omadust – soov lahendada ühiskondlikke probleeme, tulu teenimise võimalus ja mõjumõõtmine. Goodalli
hinnangul on oluline, et eraisik või ettevõte, kes soovib tegeleda
mõjuinvesteeringutega mõistaks kõiki kolme aspekti.

 

Mõjuinvesteeringud ei paku
ainult kasu, vaid see eeldab siiski ka soovi mõjutada ühiskonda positiivses
suunas. Lisaks peaks soovitav mõju olema mõõdetav, mis annaks aluse teenida
investeeringutelt ka kasumit. Goodalli sõnul suureneb mõjuinvesteeringute maht
iga aastaga. Kuigi see ei jõua veel järgi traditsioonilistele
investeerimisvõimalustele, on fondidesse panustatud summad kasvanud viimastel
aastatel mitmekordseks. Ühe faktina tõi ta välja, kui kriisi aastatel
traditsioonilised aktsiafondid kaotasid raha, siis mõjuinvesteeringute fondid teenisid endiselt
kasumit.

 

SIB ehk ühiskondliku mõju osakud (social impact bond)
on üks mõjuinvesteeringute viise, mis kaasab erainvestorid, riigisektori ja
võimekad vabaühendused. Goodall tõi oma ettekandes välja, et peamiselt toimib
osakute mudel kolme struktuuri järgi, kus osapooli võib olla kolm kuni viis. Milline
mudel sobib Eestile sõltub konkreetsest probleemist, mida mudeli abil
lahendatakse. Goodall rõhutas, et nemad Bridges Ventures’is näevad, et SIBi üks
suurimaid eeliseid tavalise filantroopia ees on mõjuhindamine ja projekti tulemuste pidev jälgimine. See protsess võimaldab parandada
lähenemist ka tööfaasis ning annab suurema võimaluse mõju osakute mudeli
õnnestumiseks.

 

Hilisem diskussioon tõi
välja mitmeid põnevaid mõtteid ka panelistidelt. Annika Lai Sotsiaalministeeriumist
ütles, et riik on avatud koostööle ning riik ei peagi üksinda kõiki probleeme
lahendama, mistõttu ootab ta põnevusega esimese SIBi käivitumist. Selle mõttega
nõustus ka Armin Kõomägi, kes loodab, et SIB projektidest saab aastate jooksul
uus normaalsus Eesti investeerimisturul. Lisaks on kõigi panelistide sõnul
tähtis, et esimest SIBi veaks professionaalne organisatsioon, keda nad saavad
usaldada. Toomemetsa ja Kõomägi sõnul sobib Heategu just seetõttu partneriks
mudeli teostamisel.

 

Heateo Sihtasutus tänab
kõiki osalejaid kaasa mõtlemast. Loodame, et inspiratsioonihommik pakkus uut
tegutsemisindu kõigile osapooltele. Tahaksime tänada veel ka E-Estonia Showroom’i,
kes laenas meile oma inspireerivaid ruume.

 

Kui tahaksid teada rohkem SIB
mudelist või inspiratsioonihommikust, võta meiega ühendust!

Jaga