Heateo ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku loodud tööriistad pakuvad vabaühendustele tuge innovatsiooni arendamisel

Kaheksa
kuud tagasi käivitatud Heateo Sihtasutuse ja MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete
Võrgustik (SEV) projekt on jõudnud oma tegemistega lõpusirgele. Tänu
Vabaühenduste Fondi toele arendati välja juhenditega tööriistad, mille eesmärk
on tõsta vabaühenduste võimekust uute algatuste (teenus, tegevussuund jmt)
kujundamisel ning käivitamisel.


Selleks analüüsis meeskond olemasolevaid
tööriistu, katsetas ning kohandas neid.

Kõigepealt prooviti tööriistad läbi enda peal
ehk siis Heateo ja SEVi meeskonnad käisid läbi kolmepäevase koolitustsükli.
SEVil oli fookuses mõju portaal ning Heateol strateegilise filantroopia
nõustamisteenus. Tehti ka kodutöid, sh intervjuusid ja väärtuspakkumise
testimist sihtrühma peal.

 

Koolitusprogramm, mis viib murekohtade tuumani

Neljateistkümnest kandideerijast valiti välja
5 vabaühendust:
MTÜ Mondo; Ida-Harjumaa Invaühing MTÜ; Saunja Loodushariduskeskus; MTÜ Pagula;
Tagasi Kooli, kes said osaleda sotsiaalse innovatsiooni (SI) tööriistade
kasutusoskuste kolmel koolitusel oktoobri ja novembri vältel. Koolitusprogrammi
jaoks välja valitud ning kohandatud tööriistad (probleemipuu, seotud osapooled,
persoona, väärtuspakkumine, sotsiaalsete praktikate lõuend, kliendi teekond) koos
juhendamise ning kodutöödega, aitasid meeskondadel põhjalikult välja selgitada
oma sihtrühma probleemid ja vajadused ning kujundada nendele probleemidele ja
vajadustele mõjusad lahendused.

 

Tee
selgemate plaanideni

Tagasisides toodi välja, et koolitus aitas meeskonnal
kokku kasvada ühtsustades meeskonna plaane. Lisaks kiideti hästi
ettevalmistatud tööpõhjasid ning põnevaid arutelusid, mis aitasid ideedega
edasi tegudeni liikuda. Projektimeeskond sai samuti juurde uut indu näha veel
vaeva tööpõhjade täiendamisel.

 

MTÜ Pagula esindajad, kelle eesmärgiks oli
leida võimalikult head lahendused, kuidas Läänemaalastele selgitada pagulaste
vastu võtmise vajadust ning teha koostööd vajalike teenusepakkujatega (majutus,
keeleõpe, kohanemisõpe ja tugiisikud), tundsid, et lahkusid koolituselt juba
palju selgemate plaanidega. Tööriistade abiga on meeskonnal nüüd
selge, milliseid samme on vaja veel astuda.

 

Koostöö
viib sihile

Paralleelselt töötati välja ka päris uued
tööpõhjad SEVi sotsiaalse ettevõtluse arenguprogrammi seitsme töötoa baasilt, mida
juhendasid Tartu Ülikooli sotsiaalse innovatsiooni
ja sotsiaalsete praktikate uurimisrühma liikmed. Viimase metoodika toetuseks
kujundas disainer 13 sotsiaalsete praktikate tööpõhja. Kuna tegu on uudse
lähenemisega, siis nende kasutamine on eelkõige mõeldud koos pikema toetava
koolitusprogrammiga.

 


Lisaks tööriistadele valmis protsessi jooksul
ka raport soovitustega asjaosalistele, kuidas luua keskkonda, mis soodustaks ning toetaks vabaühenduste
innovatsiooni võimekust ja julgustaks vabaühendusi rohkem katsetama uue
algatustega. Loe raportit siit.

 

Koolituse
kasu ulatub seminariruumist kaugemale

Ühe kõige olulisema tulemusena toob projektimeeskond
välja, et koolituses osalejad oskavad kasutada nüüd õpetatud tööriistu ning
saavad oma teadmisi jagada ka teistega. Tööriistadest on kindlasti abi nii
koolituste või arenguprogrammide läbiviimisel kui ka igapäevastes
tööülesannetes, kuna loodud tööpõhi aitab kiirelt ning süsteemselt läbi mõelda
kitsaskohad ning edasi liikuda.

 

Täname kõiki
organisatsioone, kes osalesid aktiivselt koolitustel ning Avatud
Eesti Fondi Vabaühenduste Fondi toe eest.

Jaga