Haridusidu Praktikal teeb loodusainete õppimise praktiliseks ja põnevaks

Heateo Haridusfondi uue perioodi esitlusel sai igaüks katsetada, kuidas saab muuta ka keerulisemad õppeained põnevamaks. Eesti haridusidu Praktikali vahendite abil viisid kohalolijad Martin Villigu ja Taavet Hinrikuse juhendamisel läbi praktilise valgusõpetuse katse ning proovisid kuvada läätse ja valgusallika abil ekraanile mõne eseme kujutist. Kui põhikooli füüsikaõpikust tuttav joonis lihtsate katsevahendite abil “ellu ärkas”, pakkus see paljudele rõõmsa ahhaa! elamuse.


Kui füüsika ja keemia ei kuulunud koolis juhtumisi lemmikõppeainete hulka, siis meenub nendega seoses enamasti ports keerulisi valemeid ja küsimus aineteadmiste praktilisest väärtusest. “Selle peamiseks põhjuseks on liigselt teooria keskse metoodika rakendamine, mis ei võimalda lastel õpitava ja reaalse elu vahel piisavaid seoseid luua ja huvi tekitada,” ütleb haridusidu Praktikal kaasasutaja ja tegevjuht Omari Loid.

Praktikali eestvedajad kutsuvad oma lahendust terviklikuks loodusainete õpetamise ökosüsteemiks, sest õpetaja jaoks on kõik vajalik korraga olemas. Omari Loidi sõnul aitab Praktikal õpetajal ehitada üles tunni, kus iga õpilane saab järjepidevalt katsetele käed külge panna ja sealjuures edukalt omandada ka teooria, mis selle juurde käib. “Õpetaja ei pea mägesid liigutama, et oleks olemas kogu klassile mugavad ja lihtsalt kasutatavad õppevahendid ning õppesisu,” kinnitab ta.

Praktikali asutasid kaks teaduse populariseerijat, kelle teed aeg-ajalt ikka ristusid. Omari on pikalt tegelenud Kolme Põrsakese teadusteatriga ning Kolme Põrsakese teadusringide õppekava arendamise juures lõi kaasa ka füüsik Kaido Reivelt. Kui 2021. aasta kevadel kutsus Omari Kaidot kaasa põrsakeste tegevuskaste arendama, oli Kaidol hoopis vastu-ettepanek teha midagi suuremat ja ägedamat – luua Praktikal. Aasta hiljem on ideest saanud toimiv lahendus, mis on kasutusel juba mitmekümnes koolis üle Eesti.

Jalgratast pole tarvis leiutada

Loodusainete katsevahendite pakkujaid on maailmas palju, mitmed on ka üpris menukad ja suured. Kuid kõigi puhul jääb õpetaja õlule ülesanne ühildada katsevahendid, õppesisu, tarkvara ning muu oluline tunnis töötavaks süsteemiks. “Nii tehniliselt kui ka ajakulult on see omajagu keeruline ülesanne. Seepärast otsustasimegi pakkuda Praktikalis õpetajale terviklahendust ja teisi sarnaseid süsteeme me täna veel kohanud ei ole,” rääkis Omari Loid.

Praktikali ökosüsteemi kasutav õpetaja ei pea tegema ületunde selleks, et muuta oma tunnid ägedaks ja sisukaks, sest korraga on olemas tundides kasutatav õppesisu, materjalid ja ka sobivad metoodilised juhised. “Lisaks mahuvad need õppevahendid päriselt kooli eelarvesse, sest Praktikali komplekt on odavam kui iga-aastane kulu töövihikutele,” tõi Omari Loid välja.

Mida saab Praktikalist õpilane? “Kogeda, mida füüsika praktikas tähendab, mitte ainult nii, nagu see on õpikusse kirja pandud,” võtab Omari kokku.

Praegu saavad õpilased Praktikali vahendite abil katsetada valgusõpetuse saladusi, mis katab põhikooli füüsika esimese mooduli. Arenduses ja peagi testimisel on juba soojus- ja elektriõpetus. Järgmisel õppeaastal on saadaval kõigi põhikooli füüsika kursuste õpetamiseks vajalikud komplektid, lubavad algatuse eestvedajad.

Kui soovid Praktikali vahendeid ka oma tunnis kasutusele võtta, kirjuta algatuse tegevjuht Omari Loidile omari@praktikal.ee või kasvujuhile Kristel Leifile kristel@praktikal.ee.

Heateo uudiskiri, aprill 2022

Jaga