Menu

Fookuses algatused

Bully-free School

Evidence based program which helps to prevent bullying and effectively solve bullying incidents in schools 
http://www.kivaprogram.net/estonia

SPIN-program

Sports based prevention program for the youth which consists of soccer practices and workshops to develop social skills
www.spinprogramm.ee

Social Impact Bond

New innovative investment model which aims to raise the effectiveness of solutions used to tackle societal problems
www.sib.ee

Hoovõtukeskus

Hoovõtukeskus

Hoovõtukeskus piloteerib Colorado State University mentorperede mudelil põhinevat sekkumisprogrammi põhikoolist väljalangemisohus noortele.
www.särasilma.ee

Uuskasutuskeskus

Uuskasutuskeskuse kauplused müüvad vanu korras asju ja korraldavad säästva tarbimise kampaaniaid ja koolitusi.
http://uuskasutuskeskus.ee

Käivitatud algatused

Noored kooli

Toome koolidesse rohkem võimekaid ülikoolilõpetajaid ja hariduse valdkonda rohkem liidripotentsiaaliga noori.

Terve Eesti SA

Terve Eesti SA tõstab inimeste teadlikkust ja viib läbi koolitusi alkoholi liigtarbimise ohtudest ja HIV levikust.

"Ma armastan aidata"

Heategu ja Swedbank'i loodud annetuskeskkonna eesmärk on arendada mõjupõhist annetuskultuuri Eestis.

Entrum

Heateo ja Eesti Energia käivitatud programi eesmärk on tagada Eesti konkurentsivõimelisus, kasvatades tugeva ettevõtliku mõtteviisiga põlvkonda.

Vilistlased

SOS Lasteküla

SOS Lasteküla missioon on luua vanemliku hoolitsuseta lastele võimalikult perelähedane elukeskkond.

Perekeskus Sina ja Mina

Heade peresuhete hoidmiseks ja laste riskikäitumise ennetamiseks lapsevanemate kursused ja perenõustamine.

Oma Pere

 Koolitus- ja teabekeskus vanemliku hoolitsuseta lastele perede leidmiseks, koolitamiseks ja toetamiseks.