Menüü

Heateost

Oma 13 tegevusaasta jooksul oleme käivitanud koos eraisikute, ettevõtete ja riigiga 9 uut algatust ning toetanud 3 ühingu arenguhüpet. Näiteks Uuskasutuskeskus, Noored Kooli, Terve Eesti Sihtasutus, Kiusamisvaba Kool ja SPIN. Läbi selle on meil hea arusaam erinevatest valdkondadest alates keskkonnast, haridusest, rahvatervisest kuni sotsiaalvaldkonnani.

Toetame ja nõustame eestvedajaid, kes loovad oma valdkonnas suurt muutust. Toetame meie juures kasvavaid algatusi 3-5 aasta jooksul unikaalse mudeli kaudu. Toetamisesse kaasame vabatahtlikena mitmeid oma ala parimaid tegijaid. Tänaseks on meil võrgustik ligi 100 ärisektori vabatahtliku ja professionaalseid teenuseid pakkuvate pro-bono partneritega.

Oleme eest vedanud mitmeid vabasektori jaoks olulisi uuendusi. Aastal 2014 viisime läbi Eesti esimese vabaühendustele suunatud teenusedisaini arenguprogrammi. Olime aastaid sotsiaalse ettevõtluse eestkõneleja. Aastal 2005. korraldasime esimese konkursi sotsiaalsete ettevõtjate leidmiseks ja aastal 2012. käivitasime koos partneritega Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku.


Lisaks arendame annetuskultuuri läbi Swedbanki ja Heateo loodud “Ma armastan aidata” annetuskeskkonna ja “Hea annetuse tava” edendamisega koostöös Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liiduga.


Heateo Sihtasutuse majandusaasta aruanded on auditeerinud Ernst & Young:
201620152014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 

Portfellijuhtimine

Valime oma portfelli algatusi, mis lahendavad teravaid probleeme Eesti ühiskonnas. Panustame algatuse mõju ja eestvedajate võimekuse kasvu. Meie panus tuleb läbi portfellijuhi aja, kaasatud pro bono nõustajate töötundide ja kaasatud investeeringute.


Algatuste käivitamisel uurime toimivaid programme maailmas ja disainime kohalikesse oludesse sobiva lahenduse. Loome koos ekspertidega mõju hindamise mudeli ja aitame kaasata meeskonda vajalike kompetentsidega inimesi, vabatahtlikke ja partnereid erinevatest sektoritest. Lisaks viime läbi piloodi lahenduse testimiseks.

Kasvu nõustamisel on meie fookus tegevtiimi arendamisel ning toimiva strateegia, tegevusmudeli, valitsemise, kommunikatsiooni, rahastamise ja mõjumudeli ülesehitamisel.


Meie käivitatud ja kasvatatud organisatsioonid on suure ühiskondliku mõjuga ja hästi juhitud. Usume mõju mõõtmise olulisust, mistõttu andsime 2012. aastal välja mõju hindamise käsiraamatu.


Heategevusalane nõu ettevõtetele

Strateegilise filantroopia nõustamine
Heategu pakub ettevõtetele nõustamisteenust, kuidas kasvatada oma ühiskondlike tegevuste mõju.

Kuidas saame Sinu ettevõttele abiks olla?
  • Aitame käivitada mõjuka ühiskondliku algatuse.
  • Korraldame Sinu meeskonnale töötoa, kus räägime ühiskonna valupunktidest ning mida tuleb silmas pidada nende lahendustesse panustamisel ehk "Kuidas hästi head teha?"
  • Aitame leida Sulle vabaühendusest partneri, kelle tegevusse saaksid pikaaegselt panustada.

Strateegilise filantroopia nõustamisteenuse väljatöötamise projekti rahastab 22 130 euro ulatuses Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Miks me sellesse usume?

Strateegiline filantroopia on maailmas tõusev trend, sest uue generatsiooni töötajad ja tarbijad ootavad rohkem kui kunagi varem, et ettevõte panustaks ühiskonna heaolusse.

  • Viimaste uuringute kohaselt on üheks top 3 teguriks tööandja valikul ettevõtte panus ühiskonda.
  • Lääne-Euroopas oleks 45% töötajatest nõus kuni 15% suuruse palgaalandusega kui ettevõte looks oma tegevusega positiivset ühiskondliku muutust.
  • Ligi 85% tarbijatest ootavad ettevõtetelt panustamist ühiskonna valupunktide lahendamisse (Havas Meaningful Brand Index).
 

Sotsiaalne innovatsioon

Toetame uuenduslikke lahendusi sotsiaalsetele probleemidele
Sotsiaalne innovatsioon on ühiskondlikele probleemidele uudsete lahenduste loomine (tooted, teenused ja protsessid), mis on eelmistest lahendustest efektiivsemad muutes seeläbi paremaks inimeste elukvaliteeti ja ühiskonna toimetulekut.

Uudsus ei pea alati seisnema millegi uue loomises, vaid võib ka tähendada toote või teenuse tutvustamist uuele sihtrühmale või rakendamist uudses kontekstis. Sõna „sotsiaalne“ viitab sellele, et innovatsiooni protsess on kollektiivne ning kasu peaks saama pigem ühiskond kui üksikindiviidid.

2014. aastal toimus koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga ka esimene sotsiaalse innovatsiooni konkurss, mille võitis MTÜ Hoovõtukeskus. Aasta jooksul panustas Heategu aktiivselt Hoovõtukeskuse idee käivitamisesse. 

Tööriistakast


Heateo SA ja MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik tegelesid 2015. aastal Avatud Eesti Fondi toetusel vabaühenduste innovatsiooni võimekusele kaasaaitavate tööriistade välja töötamisega. 

Tööriistad (tööpõhjad) on seni kasutusel olnud peamiselt ärisektoris, seda nii teenusedisainis kui ka alustavateel ettevõtetele kliendile väärtuspakkumise disainimiseks.

Projekti käigus valmis kokkuvõte innovatsioonist kolmandas sektoris, sotsiaalsete praktikate ja innovatsiooni tööriistad. 

Loe rohkem projekti tulemustest siit.

Suunda rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.   

Teenusedisain


Heateo Sihtasutuse poolt alustatud Teenusedisaini programm kasutab disainmõtlemist, et aidata avalikke teenuseid osutavatel vabaühendustel oma teenuseid analüüsida ning seeläbi kujundada need kliendisõbralikumaks ja efektiivsemaks.

2014-2015. aastal viisime koos Sotsiaalministeeriumiga läbi ka pilootprogrammi, mille tulemuste kohta saab täpsemalt lugeda siit.Sotsiaalse innovatsiooni võrgustik


Heateo SA koostöös Siseministeeriumiga kutsus 2014. aasta mais kokku sotsiaalse innovatsiooni võrgustiku. Võrgustiku eesmärgiks sotsiaalse innovatsiooni alase teadlikkuse tõstmine ja uuenduslike praktikate levitamine ning juurutamine.

Sotsiaalse innovatsiooni võrgustik koondab eksperte erinevatest valdkondadest. Võrgustikku kuuluvad: Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut, Tartu Ülikooli sotsiaalsete praktikate ja sotsiaalse innovatsiooni uurimisrühm, Poliitikauuringute
Keskus Praxis, Siseministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium,  Sotsiaalministeerium, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, Domus Dorpatensis ja Disainikeskus. Võrgustikku veavad eest Heateo SA ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik.


Mitteformaalne võrgustik kohtub kvartaalselt ja esimese tegevusaasta lõpus valmis SI võrgustiku tegevuskava. Sotsiaalse innovatsiooni ja selle näidete kohta saad lisaks lugeda Novuse blogist. 
Sotsiaalse innovatsiooni võrgustiku arendusprojekt


Projekti lõppeesmärk on, et Eestis oleks rohkem kolme sektori koostöös ühiskondlike probleeme senisest mõjusamalt ja innovatiisemalt lahendavaid algatusi.

Aastase projekti käigus soovime:
1. Tõsta vabakonna tugistruktuuride ning avalikkuse teadlikkust sotsiaalsest  innovatsioonist ja selle potentsiaalist ühiskondlike probleemide lahendamisel;
2. Panna kokku võrgustiku kommunikatsiooni ja eestkoste strateegia;
3. Panna kokku sotsiaalse innovatsiooni minikoolitus ja põhjalikum koolituskava;
4.Jätkata võrgustiku tegevuskava elluviimist ja kasvatada koostööd sotsiaalse innovatsiooni suuna vedamisel.


Sotsiaalse Innovatsiooni võrgustiku arendusprojekti rahastab 14979 euro ulatuses Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.