Menüü

Fookuses algatused

Käpp ja käsi

Käpp & Käsi viib omavahel kokku varjupaiga koerad ja vangid. Loome vangidele treeningprogrammi, mille käigus nad omandavad baasoskused koerte sotsialiseerimiseks ja kuulekustreenimiseks. Iga kinnipeetav, kes programmis osaleb, saab treenimiseks varjupaiga koera, kellega paari kuu vältel igapäevaselt tegeleda. 

Kesk- ja vanemaealiste liikumisaktiivsus

Kesk- ja vanemaealiste liikumisaktiivsuse meeskonna soov on ühendada esmatasandi meditsiin ja fitness-sektor. Idee tuumaks on terviseedendusprogramm, mis baseerub sarnastel välismaa prakatikatel, luues rohkem võimalusi nimetatud vanusegruppi kuuluvatele inimestele sobivaks treeninguks. 

Asendusõpetajate süsteem

Asendusõpetajate süsteemiga luuakse veebipõhine, üle-eestiline asendusõpetajate vahendussüsteem ja koolitusprogramm, mis aitab kiirelt õpetaja ainetunnid üle võtta – et koolijuhid saaksid lihtsalt tagada asendustundide kvaliteedi.

Hea algus - alustavate õpetajate toetamine

Hea alguse meeskonna soov on kujundada Eestis alustavate õpetajate toetamiseks vajalikud võrgustikud, kompetentsid, teenused ja nende pakkumine, mis on õpetajatöö alguses kõige kriitilisemad.

"Jah, ma suudan!" praktikaprogramm

"Jah, ma suudan!" on tööpraktika programm, millega soovitakse tutvustada keskkoolinoortele Eesti idufirmade ja teiste uuendusmeelsete tehnoloogiaettevõtete töökultuuri ja väljakutseid. Programmi eesmärk on pakkuda läbi praktika lühiajalist töötamis- ja õppimisvõimalust ettevõtetes ja anda seeläbi inspiratsiooni, eeskujusid ja kontakte, mida rakendada hiljem ka oma kodukohas. Esimene pilootprogramm on suunatud esmalt Ida-Virumaalt pärit muukeelsetele noortele.

Mure Pooleks

Mure pooleks meeskond arendab sotsiaalvaldkonna tudengite poolt juhitud vaimse tervise teemalisi vestlusgruppe noortele vanuses 15-26. Gruppides on kuni kaheksa liiget ja programm kestab 8-12 nädalat ning on suunatud praktiliste toimetulekuoskuste arendamisele, sotsiaalsele õppimisele ja ühiste kogemuste jagamisele.

Vaikuseminutid

Vaikuseminutid tegeleb keskendumise ja meelerahu harjutuste levitamisega, koolitades õpetajaid ja spetsialiste. See toetab lasteaia- ja kooliõpilaste potentsiaali avaldumist.
https://vaikuseminutid.ee/  

Kiusamise vastu

Tõenduspõhine programm koolides kiusamise ennetamiseks ja kiusamisjuhtumite efektiivseks lahendamiseks.
http://www.kivaprogram.net/estonia

Uuskasutuskeskus

Uuskasutuskeskuse kauplused müüvad vanu korras asju ja korraldavad säästva tarbimise kampaaniaid ja koolitusi.
http://uuskasutuskeskus.ee

Sinu algatus

Sinul või Su ettevõttel on idee, kuidas muuta meie ühiskonda paremaks? Tule räägi meile sellest ning algatame koos midagi uut!
Kirjuta: pirkko@heategu.ee

Käivitatud algatused

SPIN-programm

SPIN on spordil põhinev ennetusprogramm noortele, mis koosneb jalgpallitreeningutest ja sotsiaalseid oskusi arendavatest sessioonidest.
www.spinprogramm.ee

Noored kooli

Toome koolidesse rohkem võimekaid ülikoolilõpetajaid ja hariduse valdkonda rohkem liidripotentsiaaliga noori.

Terve Eesti SA

Terve Eesti SA tõstab inimeste teadlikkust ja viib läbi koolitusi alkoholi liigtarbimise ohtudest ja HIV levikust.

"Ma armastan aidata"

Heateo ja Swedbank'i loodud annetuskeskkonna eesmärk on arendada mõjupõhist annetuskultuuri Eestis.

Entrum

Heateo ja Eesti Energia käivitatud programi eesmärk on tagada Eesti konkurentsivõimelisus, kasvatades tugeva ettevõtliku mõtteviisiga põlvkonda.

Projektid

Ühiskondliku mõju osakud

Ühiskondliku mõju osakud (SIB) on uudne investeerimismudel, mille eesmärgiks on tõsta ühiskondlike probleemide lahendamise tulemlikkust.
www.sib.ee

Vilistlased

SOS Lasteküla

SOS Lasteküla missioon on luua vanemliku hoolitsuseta lastele võimalikult perelähedane elukeskkond.

Perekeskus Sina ja Mina

Heade peresuhete hoidmiseks ja laste riskikäitumise ennetamiseks lapsevanemate kursused ja perenõustamine.

Oma Pere

 Koolitus- ja teabekeskus vanemliku hoolitsuseta lastele perede leidmiseks, koolitamiseks ja toetamiseks.